Author: Øystein Aamodt

Rødt farevarsel i Innlandet

Rødt farevarsel i Innlandet

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab.

Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune. Det er varslet svært store nedbørsmengder og det er nå behov for å gjøre flere forberedelser enn vi tidligere har vært vant til.

Les mer på: https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/ekstremvaret-hans-var-forberedt/

 

Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en nasjonal kampanje som foregår hvert år i begynnelsen av desember. Målet med kampanjen er trygge hjem til jul. Vi fokuserer på røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og trygg adferd.

Lurer du på noe rundt kampanjen så kontakt forebyggende avdeling tlf 624 33 230

Så godt som alle norske brannvesen er med på aksjonen. MHBR bruker kampanjen til å nå frem til spesielle målgrupper. Vi har blant annet samarbeid med hjemmesykepleien og hjemmetjenesten i tilhørende kommuner.

Translate »