Siste nytt

Informasjon til våre innbyggere:

Myndighetene har oppfordret alle til å bidra med å bekjempe smittespredningen av korona viruset, brannvesenet har en samfunnskritisk rolle og vi har satt inn nødvendige tiltak for å opprettholde god beredskap for håndtering av brann- og ulykkessituasjoner.

Dette medfølger blant annet at vi har stengt våre brannstasjoner for besøkende, og all publikumsrettet aktivitet stoppes inntil videre. Noen feiertjenester blir fortsatt utført, men da kun utvendig og av skorsteinløpet. Situasjonen blir kontinuerlig vurdert og kan medføre at ytterligere tiltak innføres.

Vi vil kontinuerlig informere på hjemmesiden vår, henviser også til Folkehelseinstituttet sin informasjon og råd.

Ved melding om brann og ulykker ring 110

Dersom du har spørsmål til oss, kan du kontakte oss på telefon 62 43 32 30 (sentralbord), eller sende en e-post til post@mhbr.no.

Det er viktig nå at alle støtter denne nasjonale dugnaden, slik at man bidrar til å stanse spredning og situasjonen forhåpentlig forbedrer seg.

 

Siste nytt
Translate »