Aktuelt og nyheter

Rødt farevarsel i Innlandet

Rødt farevarsel i Innlandet

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab.

Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune. Det er varslet svært store nedbørsmengder og det er nå behov for å gjøre flere forberedelser enn vi tidligere har vært vant til.

Les mer på: https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/ekstremvaret-hans-var-forberedt/

 

Erfaringsutveksling – Frigjøringsmetodikk i TBRT

Brannmester Steffen Magnor på vaktlag C ved beredskapsavdelingen i Elverum har nylig deltatt på ledelse C kurs ved brann- og redningsskolen (BRSK). Under kurset kom Steffen i kontakt med ansatte ved TBRT, som igjen har gitt sin tillatelse til å dele en opplæringsvideo i frigjøringsmetodikk fra TBRT med oss i MHBR. Her er det mye god lærdom og mange tips og triks.

Videoen er passord beskyttet slik at den ikke skal være offentlig tilgjengelig. Dere finner passordet på oppslagstavlen i MHBR IKS Landax.

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet “Stor skogbrannfare”

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet “Stor skogbrannfare”

Nå kan du ikke tenne bål, engangsgrill, bruke primus, eller annen åpen ild i naturen, dette gjelder i hele Innlandet fylke.

Det er svært tørt, og selv en liten gnist kan gi enorme konsekvenser. Det presiseres at forbudet også gjelder ALLE etablerte bålplasser. Det har enkelte steder kommet noe nedbør, dette har ikke vært tilstrekkelig til å senke brannfaren.

Brannvesenet oppfordrer alle til å ta gode vurderinger

Brannvesenet får mange spørsmål gjeldende grilling i egen hage. I egen hage må du selv vurdere brannfaren.

Foto: DSB/Sivilforsvaret

Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Du er selv ansvarlig for ilden du tenner. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, skal du ikke gjøre opp ild, også når du er hjemme hos deg selv. Vær varsom!

 

 

Ikke sankthansbål

Slik værforholdene er nå, er det ikke trygt å tenne sankthansbål. Brannvesenet minner om at det er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark. Dette gjelder også sankthansaften.

 

Brannvesenet trenger din hjelp

Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!

 

Foto: DSB/Sivilforsvaret

 

 

 

 

 

 

Brannsjefutvalget i Innlandet fylke

Utvalget er ett tverkommunalt samarbeidsråd der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Kontaktperson:
Kontakt brannsjef lokalt ved deres respektive kommuner

Les mer om brannsikkerhet på:

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/skogbrann/

https://www.sikkerhverdag.no/brann/

 

Med hilsen

Brannsjefene og 110- Innlandet

Translate »