Feie- og tilsynsgebyr 2024

Spørsmål og svar om feie- og tilsynsgebyr:

I april hvert år sender MHBR IKS ut feie- og tilsynsgebyr til alle registrerte husstander i våre kommuner. Våre eierkommuner omfatter i dag Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.

Nytt av året er at gebyret faktureres uten merverdiavgift. Dette er gjeldende fra 01.01.2024.

Vi opplever at mange har spørsmål om gebyret. Hva er det man betaler for, og hvorfor betaler man gebyr hvert år når feieren ikke kommer hvert år?

På denne siden har vi derfor samlet en del informasjon, som omfatter de spørsmålene og temaene vi oftest får spørsmål om. Vi ønsker å forklare feiervesenets oppgaver og organisering. Feiing og tilsyn er en lovpålagt tjeneste i alle kommuner, og i MHBRs områder yter vi denne tjenesten for våre eierkommuner.

Du finner utfyllende info i gebyrregulativene, klikk linkene nedenfor (PDF-filer)

X

Gebyr kommer, men feieren kommer ikke. Hvorfor?

Det koster like mye å drifte feierseksjonene hvert år, selv om feieren kanskje ikke er hos deg akkurat det året. Feierens lovpålagte arbeid er det vi kaller risikobasert. Risikobasert betyr at vi gjennomfører feiing og tilsyn på fyringsanlegg der risikoen for brann er størst. Viktige forhold som blir vurdert i det risikobaserte arbeidet er  ildstedet, skorsteinen, sotmengde, fyringsmønster i boligen og beboer. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte det skal gjennomføre feiing og tilsyn hjemme hos deg. Det medfører at noen boliger vil få hyppigere besøk av feieren, mens andre boliger kan oppleve at det tar år mellom hver gang feieren kommer på besøk. Ønsker du å se nærmere på hva våre lovpålagte oppgaver og hva risikobasert feiing og tilsyn er, se link til lovdata.no: Forskrift om brannforebygging, paragraf § 14 – 22  

Gebyr kommer, men feieren kommer ikke. Hvorfor?

Hvordan fastsettes gebyret, og hva skal det dekke?

Det er MHBR IKS sitt Representantskap (eierkommunene) som fastsetter nivået på gebyret, og alle husstander med fyringsanlegg i vårt tjenesteområde mottar årlig et feie- og tilsynsgebyr. Feierseksjonen er en selvkost-virksomhet. Det betyr at den jobben de utfører faktureres hver enkelt husstand og ikke over skatteseddelen. Gebyret skal dekke kostnadene det er å ha en feiertjeneste i alle våre 11 kommuner og som innehar faglig god kompetanse, samt moderne utstyr for å dekke fagområdet. Gebyret skal dermed også dekke det å etablere, utvikle og drifte feierseksjonen. Ønsker du å se nærmere på hvordan kravet til feie- og tilsynsgebyret er fastsatt, se link på lovdata.no: Brann- og eksplosjonsvernloven paragraf § 28

Hvordan fastsettes gebyret, og hva skal det dekke?

Jeg bruker ikke fyringsanlegget – hva gjør jeg?

Dersom du har fyringsanlegg som ikke brukes, kan du søke om fritak for feie- og tilsynsgebyret. Søknad finner du på våre hjemmeside – Denne linken. Her kan du søke om fritak for inntil tre år om gangen. Etter tre år må du søke på nytt. Du vil ikke bli varslet når treårsperioden for fritak utløper, så dette må du følge med på selv.

Jeg bruker ikke fyringsanlegget – hva gjør jeg?

Jeg har tidligere hatt fritak, men har nå fått faktura – hva gjør jeg?

Har du tidligere fått innvilget fritak og har fått faktura på feie- og tilsynsgebyret er det fremdeles muligheter for at du kan søke fritak for tre nye år. Søknad finner du på vår hjemmeside – Denne linken.

Jeg har tidligere hatt fritak, men har nå fått faktura – hva gjør jeg?

Besøk av feier på fritidsboliger?

Forskrift om brannforebygging fra 2016 har bestemmelser om tilsyn og eventuelt feiing av fritidsboliger. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt SMS-varsel om tilsyn og feiing på gjeldene eiendom. Eier har ansvar for å være tilstede når varsel er mottatt, eventuelt avtale med våre feiere om tidspunkt som passer. På våre hjemmesider ligger en plan for tilsyn av fritidseiendommer for våre eierkommuner. Vi har ca. 19 000 fritidseiendommer i vårt tjenesteområde, så vi må ha en viss struktur og plan. Vi klarer ikke å gjøre tilpasninger for hver enkelt, og det ber vi om forståelse for.

Besøk av feier på fritidsboliger?
Feie- og tilsynsgebyr 2024
Translate »