Søknad fritak – feie- og tilsynsgebyr

Bruk skjemaet nedenfor for å søke. Du kan også fylle ut skjema på papir og sende til oss pr. post.
Last ned PDF for å skrive ut på papir

Bruk dette skjemaet hvis du ønsker å søke om fritak fra feie- og tilsynsgebyr for pipeløp på eiendommen. Alle felter merket med * MÅ fylles ut før du kan sende inn skjemaet.

Velg fra nedtrekks meny
Velg fra nedtrekksmeny

Det må søkes for hvert pipeløp det ønskes fritak for (ref feltene ovenfor). Fritak kan gis inntil 3 år. Ønsker eier å forlenge fritaket må det søkes på nytt. Hvis pipe/pipeløp tas i bruk igjen før fritak utløper, plikter huseier å varsle dette skriftlig til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.
Oppdages det at pipeløp er i bruk selv om fritak er gitt, vil huseier bli belastet for fritaksperioden.

reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.
Translate »