Søknad fritak – feie- og tilsynsgebyr

Bruk skjemaet nedenfor for å søke. Du kan også fylle ut skjema på papir og sende til oss pr. post.
Last ned PDF for å skrive ut på papir

Bruk dette skjemaet hvis du ønsker å søke om fritak fra feie- og tilsynsgebyr for pipeløp på eiendommen. Alle felter merket med * MÅ fylles ut før du kan sende inn skjemaet.

Velg fra nedtrekksmeny

Det må søkes for hvert pipeløp det ønskes fritak for (ref feltene ovenfor). Fritak kan gis inntil 3 år (NB: Unntak fritidsbolig)Ønsker eier å forlenge fritaket må det søkes på nytt. Hvis pipe/pipeløp tas i bruk igjen før fritak utløper, plikter huseier å varsle dette skriftlig til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.
Oppdages det at pipeløp er i bruk selv om fritak er gitt, vil huseier bli belastet for fritaksperioden.