Om oss – MHBR


Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset, Folldal og Åsnes.
Selskapet ble etablert den 1. juli 2005. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten
etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Det er lokalisert brannstasjoner i alle eierkommunene.

Ansvarsområdet dekker 20 000 km² og ca. 55 000 innbyggere. Selskapet har ca. 200 ansatte. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er
organisert i 2 avdelinger, beredskap og brannforebyggende. Boligseksjonen er underlagt brannforebyggende avdeling. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesens vedtatte verdigrunnlag:

"Ledende på trygghet inn i fremtiden"

Les vår serviceerklæring, og finn ut mer om hva du kan forvente av oss

Les serviceerklæring
Translate »