Beredskapsavdelingen

Døgnet rundt, året igjennom, er mannskapene i beredskapsavdelingen i MHBR klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø. Brannvesenet er etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 9 pålagt utrykningsplikt og beredskap ved alle akutte ulykkessituasjoner. Dette stiller krav både til mannskap og utstyr, og brannvesenet har et godt samarbeid med de andre nødetatene.

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i MHBR med cirka 180 mannskaper, fordelt på 10 brannstasjoner og 2 depot. Hovedstasjonen ligger i Elverum og det er stasjoner i de andre eierkommunene VålerTrysilEngerdalStor-ElvdalAlvdalTynset, TolgaRendalenFolldal og Åsnes.

Det er en overbefalsvakt for regionen.

Trykk på kommunenavn for info om hver stasjon.

Samfunnet i dag stiller høyere og større krav til brannvesenet, noe som betyr at vi også må utvikle oss på flere områder enn bare brannslokking. Et moderne brannvesen gjør som kjent mer enn bare å slukke brann. Vi rykker ut på bilulykker, urban redning (tau), ulykker i vann og på is, hjertestans, innbruddsalarm, vannlekkasjer, innlåsing og slike ting som en brannmann skal gjøre.

Beredskapsavdelingen rykker ut på opptil 1000 utrykninger (blålysoppdrag) hvert år. I tillegg kommer andre oppdrag som brannvesenet blir bedt om bistand på.

Dette setter store krav til mannskapene, det innebærer at vi stadig må trene og utvikle nye redningsmetoder for å kunne være raske og effektive dersom uhellet skulle være ute.

Det handler av og til om sekunder …

På Terningmoen har vi tilgang til et stort øvelsesanlegg med containerbygg, med muligheter for røykdykking og andre typer øvelser.

Siden vi også har 1/5 av den produktive skogen i landet, har vi et stort fokus på skogbrannbekjempelse. Det er strategisk utplassert flere skogbrannhengere, kjøretøy og utstyr rundt om i distriktet vårt. Et stort fokus på øvelser med egne mannskaper og skogbrannreserven (ca. 280 mann). Sivilforsvaret er også en naturlig – og særdeles viktig – støttespiller ved slike hendelser. MHBR IKS inngår også i DSB sin lederstøtteordning til andre brannvesen ved skogbranner.

 

Vi er til en hver tid klar for å yte god service og hjelp til kommunenes innbyggere. Beredskapsavdelingen vil også i enkelte tilfeller kunne tilby tjenester mot betaling. Eksempler på dette er tjenester med lift (høyderedskap), levering av vann med tankbil etc.

 

Kontaktpersoner i beredskapsavdelingen:

Avdelingsleder
Aslak Overland
Tlf.: 920 47 625
e-post: aslak.overland@mhbr.no

Assisterende avdelingsleder
Anders Tremoen
Tlf.: 906 58 434
e-post: anders.tremoen@mhbr.no

Overbrannmester Sør
Knut Harald Skolegården
Tlf. 917 94 551
e-post: knut.harald.skolegarden@mhbr.no

Overbrannmester Nord
Kai Ove Kveberg
Tlf. 474 50 370
e-post: kai.ove.kveberg@mhbr.no

Fagansvarlig materiell/kjøretøy
Lars Kvissel
Tlf. 908 84 785
e-post: lars.kvissel@mhbr.no

Translate »