Brannstasjonen Stor-Elvdal

16 mannskaper (1 person på dreiende vakt)
1 stk mannskapsbil
1 stk tankbil
1 stk mannskaps/transportbil (Hi ace)
1 stk ATV( 6 hjuling)

Translate »