Brannstasjonen Engerdal / Drevsjø

10 mannskaper (uten vaktordning)
1 stk mannskapsbil (framskutt enhet – 2017)
1 stk tankbil
1 stk ATV (6 hjuling)

Translate »