Brannstasjonen Alvdal

16 mannskaper (1 person på dreiende vakt)
1 stk mannskapsbil
1 stk tankbil
1 stk mannskaps/transportbil
1 stk vakt bil på vann, kloakk og brann
1 stk ATV (6 hjuling)
1 stk snøskuter

Translate »