Brannstasjonen i Våler

16 mannskaper (2 personer på dreiende vakt)
Røykdykkertjeneste
1 stk mannskapsbil
1 stk tankbil
1 stk mannskaps/transportbil (Hi ace)
1 stk vaktbil på vei, vann, kloakk og brann
1 stk båt m/motor
1 stk ATV (6 hjuling)

Translate »