Brannstasjonen Folldal

16 mannskaper (uten vaktordning)
Overflateredning 2018
1 stk mannskapsbil (ny bil i 2018)
1 stk tankbil
1 stk mannskaps/transportbil (Hi ace)
1 stk ATV (6 hjuling)

Translate »