Brannstasjonen i Elverum


12 heltidsmannskaper, 3 dagtid, 4 deltid. Kasert vaktordning
1 stk mannskapsbil
1 stk mannskapsbil, reserve
1 stk tankbil
1 stk røykdykkerbil
1 stk Bronto Skylift-brannbil
1 stk ATV
1 stk gummibåt m/motor
01 – bil
Røykdykkertjeneste
Overflateredning
Høyderedning

Forebyggende avdeling
Administrasjon

Translate »