Brannstasjonen Tynset

16 mannskaper (4 personer på dreiende vakt)
Røykdykkertjeneste
50% stilling overbrannmester

1 stk mannskapsbil
1 stk tankbil
1 stk mannskaps/transportbil (Hi ace)
1 stk ATV (6 hjuling)
1 stk båt m/motor
1 stk henger med restverdi utstyr – IUA

Kvikne (5 personer uten vaktordning)
Depot: 1 stk redningsbil med redningsverktøy (overtar mannskapsbil fra Folldal i løpet av 2018)

Translate »