Administrasjon

 

Kontakt administrasjonsavdelingen via sentralbordet på telefon:
624 33 230 eller epost: post@mhbr.no

 

Brannsjef
Trond Joar Kjenstadbakk
Tlf.: 479 77 161
E-post: trond.joar.kjenstadbakk@mhbr.no

Stabssjef
Øystein Aamodt
Tlf.: 951 50 813
E-post: oystein.aamodt@mhbr.no

Seksjonsleder
Lena Lundby
Tlf 974 19 786
E-post: lena.lundby@mhbr.no

Økonomirådgiver
Linda A. Løkken
Tlf 474 88 155
E-post: linda.alette.lokken@mhbr.no

 

Stabsavdelingen er støttefunksjon for brannsjefen og avdelingslederene med følgende ansvar og oppgaver:

  • Økonomi og regnskap
  • Lønn og personal
  • Innkjøp
  • Fakturering
  • Sentralbord og resepsjon
  • Arkiv
  • Saksbehandling og sekretariat for styret og representantskapet
  • Avtaler
Translate »