Administrasjon

 

 

Kontakt administrasjonsavdelingen via sentralbordet på telefon 624 33 230 eller epost: post@mhbr.no

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud, tlf 909 85 642. e-post: nils-erik.haagenrud@mhbr.no

Stabssjef Øystein Aamodt, tlf 951 50 830, e-post: oystein.aamodt@mhbr.no

Seksjonsleder Lena Lundby, tlf 974 19 786, e-post: lena.lundby@mhbr.no

Økonomirådgiver Linda A. Løkken, tlf 474 88 155, e-post: linda.alette.lokken@mhbr.no

 

Stabsavdelingen er støttefunksjon for brannsjefen og avdelingslederene med følgende ansvar og oppgaver:

  • Økonomi og regnskap
  • Lønn og personal
  • Innkjøp
  • Fakturering
  • Sentralbord og resepsjon
  • Arkiv
  • Saksbehandling og sekretariat for styret og representantskapet
  • Alarmer
  • Avtaler