Forebyggende avdeling

Omlag 60 personer omkommer i brann hvert år i Norge.
Flere milliarder kroner blir utbetalt i erstatning etter brann.
Uerstattelige kulturverdier går tapt i brann.
De fleste branner kunne vært forhindret.

Den viktigste oppgaven til avdelingen er å hindre at brann og andre ulykker skjer. Det er mange måter å drive forebyggende arbeid på.

Arbeidsoppgaver:
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten i kommunene
  • Samarbeide med våre eierkommuner da det gjelder utsatte grupper/Trygg hjemme
  • Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter
  • Uttalelse i kommunale byggesaker vedrørende branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri
  • Branntekniske befaringer i blokker, bolighus, rekkehus etc.
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering.
  • Trafikksikkerhetstiltak mot ungdom i samarbeid med Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk

 

Les også

Forskrift om brannforebygging

Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

Forebyggende avdeling består av:
avd.leder Knut Bjørnseth
Tlf.: 924 99 011
branninspektør-tilsynsansvarlig Håvard Bryhn
Tlf. 481 87 490
branninspektør Anders Øverby
Tlf.: 958 40 763
branninspektør Lars Kvissel
Tlf: 908 84 785
branninspektør Terje Haugland
Tlf: 908 11 598