Brannforebyggende avdeling

Omlag 60 personer omkommer i brann hvert år i Norge.
Flere milliarder kroner blir utbetalt i erstatning etter brann.
Uerstattelige kulturverdier går tapt i brann.
De fleste branner kunne vært forhindret.

Den viktigste oppgaven til avdelingen er å hindre at brann og andre ulykker skjer. Det er mange måter å drive forebyggende arbeid på.

Arbeidsoppgaver:
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten i kommunene
  • Nasjonale kampanjer
  • Samarbeide med våre eierkommuner da det gjelder risikoutsatte grupper/Trygg hjemme
  • Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter
  • Uttalelse i kommunale byggesaker vedrørende branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri
  • Branntekniske befaringer i blokker, bolighus, rekkehus etc.
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering.
  • Trafikksikkerhetstiltak mot ungdom i samarbeid med Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk

Brannforebyggende informasjon og veiledning

Her har vi samlet noen viktige veiledere:

Les også

Forskrift om brannforebygging

Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

 

Brannforebyggende avdeling består av:

Avdelingsleder
Knut Bjørnseth
Tlf.: 924 99 011
E-post: knut.bjornseth@mhbr.no

Branninspektør – tilsynsansvarlig
Håvard Bryhn
Tlf. 930 12 394
E-post: havard.bryhn@mhbr.no

Ingeniør
Silje Fossbakk
Tlf: 484 63 788
E-post: silje.fossbakk@mhbr.no

Ingeniør
Anne Gine Berg
Tlf: 482 08 671
E-post: anne.gine.berg@mhbr.no

Branninspektør
Terje Haugland
Tlf: 908 11 598
E-post: terje.haugland@mhbr.no

Branninspektør
Ole Tvenge
Tlf.: 924 82 786
E-post: ole.tvenge@mhbr.no

Branninspektør
Kai Ove Kveberg
Tlf.: 474 50 370
E-post: kai.ove.kveberg@mhbr.no

Translate »