Boligseksjon

Boligseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 1 seksjonsleder, 1 koordinator fritidsboliger, 1 feiermester, 2 arbeidsledere, 11 brannforebyggere og 1 lærling i brannforebyggerfaget. 

Boligseksjonens oppgaver:

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver boligseksjonen  skal utføre. Der står det:

 1. a) Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
  b) Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
  c) Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget.
  d) Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget.

Feie- og tilsynshyppigheten bestemmes etter hvert besøk for det enkelte røykløp. Hvis feieren oppdager et røykløp med mye sot, vurderes behovet oftere enn i et røykløp med lite sot (behovsprøvd). Dersom huseier feier selv, vil feieren vurdere behovet ut ifra det som er i røykløpet der og da, og ikke ut ifra det som kunne ha vært.

En eventuell sotbrann vil heller ikke bli oppdaget dersom huseier feier selv. Huseier må da koste en eventuell utbedring av skorsteinen selv.

 

Boligseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS kan også utføre andre oppdrag enn de lovpålagte. Dette er blant annet:

 • Ferdigbefaring/trykkprøving på nye og rehabiliterte skorsteinsløp.
 • Videofilming av gamle og nye skorsteiner.
 • Målinger og virkningsgrad av fyringsanlegg.
 • Rensing av fyrkjeler, ildsteder, fyringsanlegg generelt.

 

Boligseksjonen består av følgende team:

Seksjonsleder

Mats Tande-Gulbrandsen
Tlf: 474 50 830
Epost: mats.tande-gulbrandsen@mhbr.no

Koordinator Fritidsboliger

Jørn Inge Eriksen
Tlf: 489 93 979
Epost: jorn.inge.eriksen@mhbr.no

Brannforebygger Fritidsboliger

Vegard Holm
Tlf: 990 85 896
Epost: vegard.holm@mhbr.no

 

Åsnes / Våler

Brannforebygger
Jo Midtsundstad
Tlf: 917 94 552
Epost: Jo.Midtsundstad@mhbr.no

Brannforebygger
Nick Robin Kleppe
Tlf: 919 25 264
Epost: Nick-Robin.Kleppe@mhbr.no

 

Elverum

Arbeidsleder
Per Eivind S. Evensen
Tlf: 924 44 705
Epost: per.eivind.evensen@mhbr.no

Feiermester
Tommy H. Wernberg
Tlf: 416 10 869
Epost: tommy.h.wernberg@mhbr.no

Brannforebygger
Roar Solvang
Tlf: 907 93 404
Epost: roar.solvang@mhbr.no

Brannforebygger
Fredrik L. Vangen
Tlf: 908 88 796
Epost: fredrik.loberg.vangen@mhbr.no

Brannforebygger, lærling
Vetle Rotbakken-Gundersen
Tlf: 400 36 985
Epost: vetle.rotbakken-gundersen@mhbr.no

 

Trysil

Brannforebygger
Hans Gråberg
Tlf: 905 71 313
Epost: hans.graberg@mhbr.no

Brannforebygger
Gøran Moberget
Tlf: 905 61 399
Epost: goran.moberget@mhbr.no

 

Stor-Elvdal/Engerdal/Rendalen

Brannforebygger
Terje Kværnes
Tlf: 918 05 536
Epost: terje.kvaernes@mhbr.no

 

Alvdal/Folldal/Tynset/Tolga/

Arbeidsleder
Morten F. Svehaugen
Tlf: 902 17 029
Epost: morten.filseth.svehaugen@mhbr.no

Brannforebygger
Ruben Kristiansen
Tlf: 457 34 104
Epost: Ruben.Rost.Kristiansen@mhbr.no

Brannforebygger
Emil Gulløien
Tlf: 474 61 808
Epost: emil.gulloien@mhbr.no

Brannforebygger
Linda Frost

 

Fyringstips:

Husk å fyre med tørr ved
Ved som skal brukes til vedfyring bør ikke inneholde mer fuktighet enn 20 %. Nyhogget ved inneholder ca. 50 % fuktighet. Etter en god tørkesommer fra april til oktober er fuktigheten nede i ca. 25 %.

Fyr med riktig trekk
Sørg for at nok luft slipper inn, både i ildstedet og i huset. En åpen peis krever ca. 350 m³ med frisk luft pr. time. Et vanlig ildsted ca. 20 m³.

I oppstartfasen, sørg for at mye luft slipper til for at det skal ta ordentlig fyr. Det skal høy temperatur til for å få riktig forbrenning. Når det brenner godt, kan trekkluken stenges litt, men sørg for at det brenner godt.

På nye rentbrennende ildsteder, se egen monteringsanvisning/brukerveiledning.

NB! Ildsteder av kleberstein krever forsiktig fyring i begynnelsen. Lag et lite bål med tynn ved, og øk sakte på etter hvert. Spesielt viktig er dette på nye ildsteder og ildsteder som ikke har vært i bruk på over en måned. Kleberstein inneholder mye fuktighet, og ved rask oppvarming vil steinen sprekke.

Beksot/slagg
Hvis en fyrer med for lite luft og/eller rå ved, dannes det beksot i skorsteinen. Denne soten likner asfalt/tjære og er veldig vanskelig å fjerne. Da må det spesialverktøy til som kan ødelegge skorsteinen. Det er dette som kan ta fyr og bli til en sotbrann. Det er fyrbøteren selv som bestemmer hvordan soten i skorsteinen skal være.

Tilstrekkelig trekk og tørr ved, gir lite sot!

 

Ved pipebrann:

Hvis det oppstår pipebrann må en huske på dette:

 • Steng alle trekkluker på ovner tilkoblet skorsteinen, og ikke bare det ildstedet som er i bruk.
 • Ring 110 – brannvesenet, og si hvem du er, hva som skjer, og hvor du bor. Vær nøye med beskrivelsen til der du bor da den du snakker med ikke nødvendigvis er lokalkjent i hele regionen.
 • Pass på sotluke nederst på skorstein. All den glødende soten i skorstein samler seg her, og sotluka kan bli rødglødende. Fjern alt brennbart materiale minst 1 meter.
 • Pass på skorstein i alle etasjeskillere. Her kan skorsteinen sprekke, og da kan varmen fra brannen antenne treverk inntil skorsteinen.
 • Fjern alt som ligger inntil skorstein, da skorstein blir veldig varm, og det som ligger inntil kan begynne å brenne.
 • Brannen kan dempes ved å bruke litt pulver fra brannslokningsapparat eller grovt salt. Bruk pulverapparatet i ildstedet forsiktig. For mye pulver kan skade både skorstein og ikke minst rommet det brukes i. Grovt salt kan slippes fra toppen av skorstein i små mengder.
 • Det beste er å la det brenne kontrollert, slik at skorsteinen blir helt ren innvendig. Men ta forhåndsregler!!

 

Translate »