Aktuelt

Vår nye lift – offisielt i drift

Vår nye lift – offisielt i drift
Demonstrasjon: En person skal hentes ned fra taket på Helsehuset i Elverum. Bronto Skylift er på vei.

31. januar var dagen da vår nye Bronto Skylift offisielt ble satt i beredskap. Dette ble markert med en demonstrasjonskjøring, hvor liften hentet ned en person fra taket på Helsehuset i Elverum.

Nyvinning til 9 millioner

Den nye liften som koster rundt 9 millioner er stasjonert på beredskapssenteret i Elverum. Det er også mannskapene her som har fått opplæring og er sertifisert til å betjene den nye doningen.

Liften er montert på et kraftig Scania lastebilunderstell, og har en vertikal arbeidshøyde  på 44 meter. Horisontal rekkevidde er hele 30 meter. Redskapen er primært et verktøy for rømning og evakuering fra høyde, men den vil også være nyttig for å komme til med slukking fra vanskelige posisjoner.

Hensyn til mannskapenes sikkerhet under innsats er også et viktig moment som forsvarer investeringen.

Operativ på 1 – 2 – 3

Det tar kun få minutter fra bilen med lift er på plass, til den er operativ og klar til dyst. Dette imponerte de fremmøtte da liften ble demonstrert ved Helsehuset 31. januar.

 

Liften har er rekkevidde horisontalt på 30 meter, og kurven kan ha en last på opptil 500 kg.

Den gamle liften var om lag 20 år gammel, og hadde dårligere rekkevidde enn nye Bronto Skylift – så det var på høy tid å få byttet den ut. Nyanskaffelsen gjør det lettere for MHBR å levere best mulig i forhold til samfunnsoppdraget vi har. Men topp moderne utstyr er ikke nok alene.

Vi ønsker derfor å rette en spesiell takk til våre mannskaper, som har gjort en formidabel jobb med å lære seg å betjene det tunge utstyret. Sertifiseringen innebærer en betydelig innsats både på praktisk og teoretisk nivå.

Tilstede under demonstrasjonen var det representanter fra de andre nødetatene, Elverum kommune, fra styret, representantskap og ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Både Elverum kommune og avisa Østlendingen (linker nedenfor) har omtalt vår nye Skylift. Du må være abonnent for å lese Østlendingens reportasje.

Sak på Elverum kommunes nettside

Sak i Østlendingens nettavis

Vær kvalitetsbevisst når du kjøper ved!

Vær kvalitetsbevisst når du kjøper ved!

Fyringssesongen 2022-2023 står for døren, og vi i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er bekymret for at det kan være mangel på nok tørr ved til forbrukerne. Kommende vinter vil også møte oss med dyrere strøm, og det er langt flere husstander som har montert ildsteder enn tidligere.

Kvalitet = tørrhet
Kim Andre Nilsen er bekymret for at det ikke er nok tørr ved til å dekke etterspørselen.

– Vi ser at aktiviteten er stor på sosiale medier om kjøp av ved. Etter en lengere periode med økte strømpriser i landet, er etterspørselen etter ved større enn noen gang tidligere, sier Kim Andre Nilsen som er leder for feierseksjonen hos MHBR.

Han tror det kan føre til at det selges ved til forbrukere som ikke er tørr nok og klar til bruk til fyringssesongen, og det innebærer en risiko. Fuktig ved og feil fyring vil føre til en økning av pipebranner. I 2021 økte pipebranner med 38 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2016-2020. Det er en markant økning.

– Fuktigheten i veden skal ikke overstige 20 prosent, poengterer Nilsen. Forbrukerne må spørre leverandøren om status på fuktighet. Alle seriøse leverandører har kontroll på dette. Det finnes også hendige små måleapparater å få kjøpt, som kan måle fuktighet i treverk. Har du et slikt kan du be om å få komme og måle selv, hvis ikke produsenten kan gi deg et godt svar.

Fyrer du med fuktig ved eller for dårlig trekk samler det seg beksot og tjære i pipa. Det er dette som etter hvert tar fyr, og forårsaker pipebrann.

Forskjellige treslag, forskjellig brennverdi

«Alle» vil ha bjørkeved å fyre med, men det er slett ikke sikkert at det er den riktige veden for ditt behov. Skal du fyre med riktig trekk kan det fort bli for varmt i en liten leilighet med moderne isolasjon. Bjørk har bedre varmeeffekt enn mange andre treslag.

Skjermbilde fra NIBIO.no

NIBIO har produsert en tabell som viser effekt av de forskjellige treslagene. Opplever du at det blir for varmt med bruk av bjørk, slik at du må «kvele» trekken og dermed ikke får fyrt riktig, så kan det hende at ved med litt lavere brennverdi er riktig for deg.

Alt nedenfor bjørk på NIBIOs tabell er ofte det produsentene selger som «blandingsved». Fin og tørr blandingsved kan være en god deal. Hvis det gjør at du kan fyre riktigere med god nok trekk, så minimerer du risikoen for pipebrann.

Mange av treslagene i blandingsved soter dessuten mindre enn bjørk, ettersom bjørkenever inneholder et tjæreliknende stoff som trenger høy temperatur for å brenne opp. Altså: God nok trekk.

Slik fyrer du riktig:
  • Bruk tørr ved og god trekk til det har tatt ordentlig fyr
  • Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer
  • Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt
  • Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker for å fyre opp i peis eller ovn.

Er du usikker på hvordan din ovn eller peis fungerer, les bruksanvisningen som medfulgte eller ta kontakt med leverandøren.

 

Illustrasjonsbildet er fra årets vedsjau på en gård i Hernes – Elverum kommune. De sverger til blandingsved, og her er det tørr gran som skal kløyves. Vi ser sjeldent renere piper enn når vi feier der.
Translate »