Aktuelt

MHBR IKS minner om refleksdagen

MHBR IKS minner om refleksdagen

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS minner om refleksdagen!

Målet med refleksdagen er å få folk til å bruke refleks slik at de ikke havner i ulykker. Trygg trafikk har siden 2006 markert refleksdagen, som er den tredje torsdagen i oktober. Forskning fra Trygg Trafikk viser at det er de voksne som slurver mest med bruk av refleks, kun 4 av 10 voksne bruker refleks. Les mer om refleksdagen på Trygg Trafikk sine internettsider om refleksdagen og om refleks. Vi tipser også om at brannbamsen Bjørnis tilbyr både reflekslue og refleksfigur.

 

Brannkonstabel Øyvind Jachwitz ved beredskapsavdelingen i Elverum minner om refleksdagen!

Pressemelding «Brannvernuka»

Pressemelding «Brannvernuka»

Mange småbarnsforeldre har ingen plan når brannalarmen går

Når det begynner å brenne står nær halvparten av småbarnsforeldrene uten noen plan for å få barna i sikkerhet, viser ny undersøkelse.

-Vi har i mange år hatt fokus på å ha brannøvelser hjemme, og at alle bør ha en plan på hva man skal gjøre i tilfelle brann. Det er ikke uten grunn, sier branninspektør Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS.

En ny undersøkelse viser at 42 prosent av familier med barn i alderen 0-12 år ikke har diskutert hvordan de skal evakuere barna ved en brann. Om man blir rammet av en omfattende brann blir det hele veldig kaotisk og dramatisk, og det kan være vanskelig å få oversikt over om alle har kommet seg trygt ut. Derfor er det så viktig å ha snakket om hva man skal gjøre på forhånd og ha avtalt en møteplass ute.

-Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Øverby.

I den nasjonale Brannvernuka, som går av stabelen i uke 38 hvert år, er det mange rundt i hele landet som er engasjert i brannøvelser og andre aktiviteter som bidrar til økt brannsikkerhet. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys.

Ingen Åpen brannstasjon
-Normalt ville vi under Brannvernuka invitert små og store til Åpen brannstasjon på alle våre brannstasjoner her i vårt område. Men av smittevernhensyn blir det dessverre ikke slik i år. Vi vil derfor understreke viktigheten av at folk engasjerer seg på hjemmebane, og tar dette med brannsikkerhet på alvor hjemme i egen bolig, avslutter Anders Øverby.

Det er mange ting man kan gjøre for å øke sikkerheten, og redusere sannsynligheten for brann i hjemmet:

• Ta en prat med hele familien, f.eks ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann. Og hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne.
• Ha brannøvelse
• Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt
• Sjekk ut ulike rømningsveier
• Røykvarsler og slokkeutstyr må sjekkes jevnlig, også i Brannvernuka

Ha brannøvelse hjemme!
Bli med ha å brannøvelse hjemme i uke 38. Mange av landets skoler og barnehager holder brannøvelse denne uka, gjør det hjemme også! Meld deg på her, så får du informasjon om hvordan en brannøvelse kan gjennomføres: Ha brannøvelse hjemme i uke 38!

Bli med og ha brannøvelse hjemme!

Digital Åpen dag 19.9.
Vi inviterer alle barn til en digital åpen brannstasjon på Facebook og YouTube med Brannbamsen Bjørnis som vert. I sendingen lørdag 19.9. kl. 11:00, blir det innslag fra flere brannstasjoner i Norge der seerne får være med på slokkeøvelse, redning fra stigebil, teste ut brannslanger og mye annet gøy.

Om undersøkelsen
Tallene kommer frem i en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar i perioden 28.8.-7.9.2020, på vegne av Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kontaktperson fra Brannvesenet:
Anders Øverby, branninspektør
Mobiltlf: 958 40 763, anders.overby@mhbr.no

For spørsmål om den nasjonale Brannvernuka, kontakt:
Mari Bræin Faaberg, avdelingsleder Samfunnsansvar i Norsk brannvernforening
Tlf.: 940 57 640, mbf@brannvernforeningen.no

Med hilsen

Brannforebyggende avdeling

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Bålbrenning og jakt

Bålbrenning og jakt

Tekst: Trond Joar Kjenstadbakk, brannsjef MHBR

Høsten er tiden for fjellturer og jakt i vår flotte natur. Generelt er folk forsiktige med bålfyring i sommerhalvåret hvor det er varmt og tørt. Høsten fører med seg kaldere kvelder og netter, og vår fantastiske natur pynter seg med både skoddebanker og duggdråper. Da er det lett å tenke at faren med bål ikke er så stor.

Bålforbud til og med 15. september
Bildet er fra en utrykning vi hadde i Engerdal tirsdag 1.september 2020 – etter at et bål var forlatt uten at det var slukket godt nok.

Mange steder starter jakta midtveis i september. Selv om dette sammenfaller med opphevelse av det generelle bålforbudet, må man likevel være på vakt og bruke hodet. Det generelle bålforbudet i Norge er gjeldende til og med 15. september. I det ligger det at det i utgangspunktet ikke er lov til å tenne bål, eller bruke faste bål- og grillplasser, engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende, med mindre det åpenbart ikke kan medføre brann.

Les tidligere artikkel på vår webside om det generelle bålforbudet.

Røyking vil også kunne betegnes som en aktivitet som kan starte en skogbrann. Det er den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann og aktsomhetsplikten er gjeldende for alle, noe som betyr at den eller de som tenner ild har ansvaret! På bakgrunn av store lokale variasjoner, kan ikke brannvesenet gi tillatelse eller dispensasjon i enkelt tilfeller.

Slukk bålet før du går!

I Norge har vi en lang tradisjon med høstjakt på fugl, småvilt, rein og elg. Det hører også med i denne tradisjonen å tenne et godt kaffebål, eller å steike flesk på steikepanna. Det kan vi fortsatt gjøre, men vi i brann og redning har en sterk oppfordring og bønn til våre innbyggere: Sørg for at bålkosen du helt sikkert har fortjent – også blir kos etter at du har forlatt området. Ikke forlat et bål uten at du har forsikret deg om at det slukket. Det skal overraskende mye vann til for å slukke det helt, hvis varmen har fått satt seg i røtter eller ned i bakken.

Mange er sikkert lei av høre på advarsler om bålbrenning, men så lenge vi opplever at det ikke tas på alvor av alle, er det vår jobb å fortsette å poengtere problemstillingen.

Våre mannskaper har av og til en meget krevende oppgave med å ta seg inn til flere av disse områdene hvor der er brent bål under jakt. De ligger ofte langt fra vei. Neste gang du har kost deg med et fint bål – vær så snill å slukke eller dynk bålet med vann. Det krever så lite innsats sett i forhold til at brann og redning skal bruke store ressurser i timevis, fordi du ikke slukket bålet skikkelig.

Midt-Hedmark brann- og redning IKS vil ønske alle våre innbyggere og tilreisende en flott høst enten på tur etter nye opplevelser eller på jakt i vår nydelige natur. Men husk: Ikke gå i fra et bål som kan utvikle seg og gi stor spredning.

Det var ikke mye “kos” for MHBRs mannskaper da de kom frem til brannstedet i Engerdal 1. september 2020

Åpen dag på våre 11 brannstasjoner og besøk i barnehagene er avlyst!

Åpen dag på våre 11 brannstasjoner og besøk i barnehagene er avlyst!

På grunn av Covid-19 pandemien, må vi i MHBR IKS dessverre se oss nødt til å avlyse årets arrangement ifbm. Brannvernuka 2020 på våre 11 brannstasjoner. Vi har ventet i det aller lengste med å ta denne beslutningen, da disse dagene er et høydepunkt for oss som jobber i brannvesenet, og for mange barn og unge. Vi ønsker ikke at brannstasjonene våre skal være et sted for mulig smittespredning, samtidig som at vi ønsker å skjerme egen beredskap i kommunene våre.

Vi håper inderlig på at hverdagen normaliserer seg raskt, slik at vi i 2021 kan ønske dere velkommen til Åpen dag på brannstasjonene tradisjonen tro.

I Brannvernuka vil mange av barnehagene våre ha besøk av brannbilen, men dette er også avlyst med samme bakgrunn. Uansett håper vi at dere i barnehagene fortsetter å ha fokus på dette med brannøvelser og brannforebyggende læring, som vi vet av erfaring at dere er veldig flinke til.

Det er ingen grunn for at småbarnsforeldre, bedrifter, virksomheter, gamle og unge innbyggere ikke har fokus på brannsikkerhet denne høsten heller. Bruk uke 38 (Brannvernuka) til å holde brannøvelser, prøv å evakuere, har dere et oppmøtested?, ta en prat om hva dere gjør hvis uhellet er ute, test røykvarsler(e) og sjekk annet brannsikringsutstyr. Erfaringsmessig er det mange gode tilbud på brannsikringsutstyr denne uka gjennom forsikringselskapenes sikkerhetsbutikker, lokale butikker og nettbutikker, så pass på å få sikkerheten oppdatert til høstmørket for alvor setter inn!

Livesending lørdag 19. september

Bli med på Åpen brannstasjon – Digitalt! Lørdag 19. september blir det livesending på Facebook og YouTube med innslag fra brannstasjoner rundt om i Norge. God og lærerik underholdning for både store og små. Mer info kommer.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforeningDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og de fleste av landets brannvesen.

Med ønske om en branntrygg god høst fra alle oss i MHBR IKS.

Tilsyn av fritidsboliger 2020

MHBR starter nå opp igjen med tilsyn av fritidsboliger, og feiing der det er behov for det, ut fra feierens faglige vurdering.
Vi ønsker at våre mannskaper og eier skal ha det tryggest mulig under tilsynet, og ønsker å begrense smittefaren mest mulig. Feier har også desinfisering med seg i bil som feier bruker før  og etter tilsyn.
Andre koronatiltak som gjelder:

 • Ingen håndhilsning
 • Avlys tilsynet om du føler deg dårlig i forkant av tilsynet.
 • Hold minst 1 meter avstand.
 • Kun en representant tilstede fra eier som møter ved avtalt/ varslet dato fra feiervesenet. Feierne er uniformerte og kommer med uniformert bil.

MHBR – Hyttekampanjen 2020

MHBR – Hyttekampanjen 2020

Undersøkelser viser at hyttefolket slurver med brannsikkerheten. De bekrefter også at de vil bruke hytta mer enn de pleier denne sommeren. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å påse at alt står bra til når det gjelder brannsikkerheten.

Typiske brannårsaker

Årlig er det branner og branntilløp i over 1000 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker.

Vedlikehold

Det nytter ikke med røykvarsler og slukkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Hver gang du tar i bruk hytta, bør røykvarsleren testes med testknappen. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

MHBR sitt område

– Vi har ikke eksakte tall for hytter i vårt område, men vi vet fra andre steder i landet at det er nær 40 prosent av alle hytter som ikke har fungerende røykvarsler. Det er også over 50 prosent som ikke har slukkeutstyret i orden. Feiervesenet gjennomfører tilsyn/feiing på hyttene i vårt område, og de informerer hyttefolket om viktigheten av brannsikkerheten når hytta brukes. Våre mannskaper bekrefter at det er alt for mange som ikke har dette i orden, sier avdelingsleder Knut Bjørnseth i Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS

I tillegg ser feierne også at gasslange og regulator på mange av hyttene som bruker gass ikke er skiftet på mange år. Vi håper at hyttefolket i vårt område tar dette på alvor, og sørger for at brannsikkerheten blir ivaretatt.

– Det finnes en enkel sjekkliste for å ivareta brannsikkerheten på hytta. Vi anbefaler alle å forholde seg til den. Print den gjerne ut, og heng den opp på veggen, sier Knut Bjørnseth

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
 • Ha alltid ekstra batterier i reserve
 • Gå aldri fra levende lys
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
 • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass
 • Sjekk utstyr og slanger jevnlig
 • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
 • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

 

Mer info om brannsikkerhet på hytta, inkl sjekkliste for hytta, finnes her:

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/fritid-og-reise/brannsikkerhet-pa-hytta/

Om nasjonal hyttekampanje 2020:
Brannsikkerhet på hytta er tema i en landsdekkende sommerkampanje i regi av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring. Sommerens viktigste budskap er at alle må påse at de har fungerende røykvarsler, da undersøkelser viser at mange ikke har det. Det lokale brannvesen deltar i kampanjen for å nå hyttefolket i sitt nedslagsfelt. På grunn av pandemien er dette en digital kampanje, med hyppig bruk av sosiale medier, lokale medier og nettsider.

Å forebygge skogbrann er alles ansvar

Å forebygge skogbrann er alles ansvar

Som de fleste sikkert er klar over gjelder det generelle bålforbudet i skog og mark fra 15. april. Nå står sommerferien for døren. Nordmenn flest skal feriere i Norge som følge av reiserestriksjoner, og mange kommer til å ta turer ut i norsk natur.

Bål i bålpanne i hagen på en regntung seinsommerdag er “innafor”…

I den forbindelse ønsker vi i MHBR å gi litt praktisk informasjon med tanke på å forebygge skogbrann. I følge forsikringsselskapet Skogbrand er 9 av 10 skogbranner en følge av menneskelig aktivitet. Forebygging er dermed noe av det viktigste vi kan gjøre i sesongen.

Hva er lov?

På tross av generelt bålforbud er det likevel under visse forutsetninger lov å ha bål i bålpanne, eller grille i egen hage. Bruk av sikrede og tilrettelagte bål- eller grillplasser, for eksempel i parker eller strender er også lov. Her gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten: Det er lov til å tenne bål eller bruke grill/engangsgrill der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Mer informasjon om hva som er lov og ikke lov finner du på nettsiden: «Sikker hverdag»

Vis aktsomhet. Når du forlater bålplassen eller bålpanne skal bålet være helt slukket. Ved bruk av engangsgrill må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Bål eller grill/engangsgrill er under ingen forutsetninger lov i skog eller utmark i perioden da det generelle bålforbudet gjelder. I perioder med ekstrem tørke kan det bli innført totalforbud mot all form for bruk av bål eller grill. Også i egen hage eller i bålpanne. Informasjon i slike tilfeller vil bli publisert på vår webside.

Velger du å ta sjansen på å brenne bål i eller i nærheten av skog og annen utmark, lage sankthansbål eller noe annet, er det fint om du melder fra til oss. På den måten kan unødvendige utrykninger unngås og vi får informasjon om tid, sted og hvem som er ansvarlig for aktiviteten. Gitt at du overholder aktsomhetsplikten kan du gi informasjon til brannvesenet om å brenne innenfor det generelle bålforbudet. Bruk dette skjemaet på vår webside, Melding om bål.

Statistikk viser at 9 av 10 skogbranner oppstår som følge av menneskelig aktivitet
Skogeiere / skogbruk

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se hvor stor fare for skogbrann det er der du bor.

Skogeier bør informere brukere av skogen om bålforbudsperioden 15. april – 15. september ved å henge opp skogbrannplakater. Skogbrannplakaten er et kjent element for mange som ferdes i naturen, den har i mange tiår minnet folk på bålforbudet. Det anbefales å sette opp ved innfartsveier og ved brukte bålplasser. Tiltak bør iverksettes ved faregrad 40 på YR sitt varsel.

Forsikringsselskapet Skogbrand har utarbeidet noe materiell som skogeiere kan laste ned fra webside og bruke.

Skogsdrift i perioder med høy skogbrannfare er risikofylt. Flere branner de siste årene forårsaket av hogstmaskiner i arbeid under høy skogbrannfare.

For skogeier som planlegger drift i perioder med høy skogbrannfare er det verdt å undersøke om entreprenøren følger ISO14001-systemet. Her reguleres flere hensyn for drift under slike perioder. Entreprenørene gjør da enkle tiltak som senker risikoen. Blant annet kjøring uten belter, ungå drift på grunnlendt mark, og ikke kjøre maskiner over eldre hogstfelt med mye hogstavfall.