Aktuelt

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet – Skogbrann

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet – Skogbrann

For tiden er det mye tørr vegetasjon, og skogbrannfaren er enkelte steder i Innlandet høy. Det er
meldt om noe spredt nedbør som medfører at det lokalt kan være store variasjoner i
skogbrannfaren. Brannsjefene i Innlandet er bekymret for utviklingen, da det allerede har vært
mange skogbrannhendelser den siste uka. Brannvesenene i Innlandet har vært på 57 hendelser
relatert til skog og innmark så langt i år.


Brannsjefene i Innlandet minner om at det generelle bålforbudet gjelder nå. Det betyr at det er

forbudt med bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark. Utvalget oppfordrer også til å

være forsiktig i hager eller annen innmark.

Foto: DSB/Sivilforsvaret


Tørt flere steder
Den tørre vegetasjonen bidrar til at det skal lite til før det oppstår brann i vegetasjonen.
Brannsjefutvalget advarer mot å bruke åpen ild. Med åpen ild menes alt som involverer åpen
flamme, for eksempel bål, bålpanne, engangsgrill, turbrennere, etc. Dette betyr at det ikke
automatisk er tillatt å bruke tilrettelagte bålplasser selv om disse er tilrettelagt. Selv om man tenner
opp på ubrennbar grunn kan glør fly langt og antenne vegetasjonen rundt.


Din ild – ditt ansvar
Det er den som gjør opp ild som har ansvaret dersom det begynner å brenne.
Den som ønsker å gjøre opp ild må selv vurdere faren, og brannsjefutvalget i Innlandet råder alle til å
gjøre gode vurderinger. Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen
eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre
opp ild, skal du ikke gjøre opp ild. Vær varsom!


Brannvesenet trenger din hjelp
Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange
branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!


Brannsjefutvalget i Innlandet fylke
Utvalget er ett tverkommunalt samarbeidsråd der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i
innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Kontaktperson:
Kontakt brannsjef lokalt ved deres respektive kommuner

Foto: DSB/Sivilforsvaret

Bilder av skogbrann og skogbrannhelikopter som kan brukes av medier og kommuner:
https://www.flickr.com/photos/dsb_norge/albums/72157668521243017/with/43039870461/


Med hilsen
Brannsjefene og 110- Innlandet

Rødt farevarsel i Innlandet

Rødt farevarsel i Innlandet

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab.

Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune. Det er varslet svært store nedbørsmengder og det er nå behov for å gjøre flere forberedelser enn vi tidligere har vært vant til.

Les mer på: https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/ekstremvaret-hans-var-forberedt/

 

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet “Stor skogbrannfare”

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet “Stor skogbrannfare”

Nå kan du ikke tenne bål, engangsgrill, bruke primus, eller annen åpen ild i naturen, dette gjelder i hele Innlandet fylke.

Det er svært tørt, og selv en liten gnist kan gi enorme konsekvenser. Det presiseres at forbudet også gjelder ALLE etablerte bålplasser. Det har enkelte steder kommet noe nedbør, dette har ikke vært tilstrekkelig til å senke brannfaren.

Brannvesenet oppfordrer alle til å ta gode vurderinger

Brannvesenet får mange spørsmål gjeldende grilling i egen hage. I egen hage må du selv vurdere brannfaren.

Foto: DSB/Sivilforsvaret

Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Du er selv ansvarlig for ilden du tenner. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, skal du ikke gjøre opp ild, også når du er hjemme hos deg selv. Vær varsom!

 

 

Ikke sankthansbål

Slik værforholdene er nå, er det ikke trygt å tenne sankthansbål. Brannvesenet minner om at det er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark. Dette gjelder også sankthansaften.

 

Brannvesenet trenger din hjelp

Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!

 

Foto: DSB/Sivilforsvaret

 

 

 

 

 

 

Brannsjefutvalget i Innlandet fylke

Utvalget er ett tverkommunalt samarbeidsråd der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Kontaktperson:
Kontakt brannsjef lokalt ved deres respektive kommuner

Les mer om brannsikkerhet på:

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/skogbrann/

https://www.sikkerhverdag.no/brann/

 

Med hilsen

Brannsjefene og 110- Innlandet

Translate »