Aktuelt

Advarer mot potensielt brannfarlig skorsteinstype

Advarer mot potensielt brannfarlig skorsteinstype

Fra rundt om i landet meldes det med jevne mellomrom om brann eller branntilløp relatert til en spesiell type pipeløp fra 80- og 90-tallet. Typen det er snakk om er den såkalte Selkirk stålskorstein, markedsført som Jøtul stålskorstein i Norge.

Seksjonsleder Kim Andre Nilsen hos MHBR

– Mange eneboliger, og kanskje enda flere fritidsboliger har denne pipetypen. Vi finner det fornuftig å gå ut med denne advarselen nå før vinteren slår til for alvor, forklarer Kim Andre Nilsen som er seksjonsleder for feierne hos MHBR.

Kun 10 års garanti

Pipene er konstruert av et ytre og et indre stålrør, med isolasjon i mellom. Brannene og branntilløpene som er registrert er enten knyttet til feilmontering, eller at kvaliteten på pipa er forringet over tid. Det er verdt å merke seg at disse pipene ble solgt med kun 10 års garanti.

– Det er registrert tilfeller hvor isolasjonen mellom ytre og indre rør har sunket sammen over tid, noe som fører til for høy strålingsvarme mot nærliggende trekonstruksjon. Dette utgjør en betydelig risiko for brann, presiserer seksjonsleder Nilsen.

Fabrikken Selkirk som produserte pipene gikk konkurs i 1999, og reservedeler er dermed umulig å få tak i. Det beste rådet vi kan gi hvis du har denne skorsteinstypen er at du får byttet den ut.

Kontakt oss for en vurdering

– Vi ønsker at flest mulig skal ta kontakt med oss hvis de tror eller vet at de har denne pipetypen. Hos MHBR har vi nemlig ingen oversikt over hvilke boliger eller fritidseiendommer som har denne pipetypen.

Hvis du melder fra til oss vil vi komme og foreta en befaring og en risikovurdering. En kvalitetskontroll er likevel enklere sagt enn gjort, da problemområdene ofte er innebygget i etasje-skiller eller takgjennomføring ut mot loft.

Bildeserien viser et tilfelle av branntilløp i en fritidsbolig i 2021. I dette tilfellet var det feilmontering som var årsaken til at det oppsto brann.

Det finnes andre typer stålpiper på markedet, men vi har ingen indikasjoner på at disse innebærer samme risiko som de gamle Jøtul-pipene. Forutsatt at de er forskriftsmessig montert. Om ikke annet vil en befaring utført av oss med sikkerhet hjelpe deg å bringe på det rene om du har en Jøtul-pipe eller ikke.

Fyringssesongen er i gang

– En annen grunn til at vi går ut med denne informasjonen nå, er at vi vet at for mange husstander er fyringssesongen i gang. Dermed tenker vi det er god timing for å nå ut med budskapet.

Det fyres ikke like intensivt nå som på kaldeste vinteren, derfor kan det være slik at en pipe som tilsynelatende fungerer fint nå kan vise seg å være brannfarlig når det fyres hardere.

– Et siste moment er at vi vet mange husstander det siste året har tatt i bruk ildsteder og skorsteiner hvor det kanskje ikke har blitt fyrt på mange år. Dette grunnet de høye strømprisene, som med all sannsynlighet kommer til å være høye også gjennom fyringssesongen 2022/2023, påpeker Nilsen.

Uansett skorsteinsvariant kan det være lurt at vi kommer på en befaring hvis du har planer om å ta i bruk ildsted og pipe som har stått ubrukt i mange år. Her finner du kontaktinformasjon

Vær kvalitetsbevisst når du kjøper ved!

Vær kvalitetsbevisst når du kjøper ved!

Fyringssesongen 2022-2023 står for døren, og vi i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er bekymret for at det kan være mangel på nok tørr ved til forbrukerne. Kommende vinter vil også møte oss med dyrere strøm, og det er langt flere husstander som har montert ildsteder enn tidligere.

Kvalitet = tørrhet
Kim Andre Nilsen er bekymret for at det ikke er nok tørr ved til å dekke etterspørselen.

– Vi ser at aktiviteten er stor på sosiale medier om kjøp av ved. Etter en lengere periode med økte strømpriser i landet, er etterspørselen etter ved større enn noen gang tidligere, sier Kim Andre Nilsen som er leder for feierseksjonen hos MHBR.

Han tror det kan føre til at det selges ved til forbrukere som ikke er tørr nok og klar til bruk til fyringssesongen, og det innebærer en risiko. Fuktig ved og feil fyring vil føre til en økning av pipebranner. I 2021 økte pipebranner med 38 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2016-2020. Det er en markant økning.

– Fuktigheten i veden skal ikke overstige 20 prosent, poengterer Nilsen. Forbrukerne må spørre leverandøren om status på fuktighet. Alle seriøse leverandører har kontroll på dette. Det finnes også hendige små måleapparater å få kjøpt, som kan måle fuktighet i treverk. Har du et slikt kan du be om å få komme og måle selv, hvis ikke produsenten kan gi deg et godt svar.

Fyrer du med fuktig ved eller for dårlig trekk samler det seg beksot og tjære i pipa. Det er dette som etter hvert tar fyr, og forårsaker pipebrann.

Forskjellige treslag, forskjellig brennverdi

«Alle» vil ha bjørkeved å fyre med, men det er slett ikke sikkert at det er den riktige veden for ditt behov. Skal du fyre med riktig trekk kan det fort bli for varmt i en liten leilighet med moderne isolasjon. Bjørk har bedre varmeeffekt enn mange andre treslag.

Skjermbilde fra NIBIO.no

NIBIO har produsert en tabell som viser effekt av de forskjellige treslagene. Opplever du at det blir for varmt med bruk av bjørk, slik at du må «kvele» trekken og dermed ikke får fyrt riktig, så kan det hende at ved med litt lavere brennverdi er riktig for deg.

Alt nedenfor bjørk på NIBIOs tabell er ofte det produsentene selger som «blandingsved». Fin og tørr blandingsved kan være en god deal. Hvis det gjør at du kan fyre riktigere med god nok trekk, så minimerer du risikoen for pipebrann.

Mange av treslagene i blandingsved soter dessuten mindre enn bjørk, ettersom bjørkenever inneholder et tjæreliknende stoff som trenger høy temperatur for å brenne opp. Altså: God nok trekk.

Slik fyrer du riktig:
  • Bruk tørr ved og god trekk til det har tatt ordentlig fyr
  • Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer
  • Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt
  • Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker for å fyre opp i peis eller ovn.

Er du usikker på hvordan din ovn eller peis fungerer, les bruksanvisningen som medfulgte eller ta kontakt med leverandøren.

 

Illustrasjonsbildet er fra årets vedsjau på en gård i Hernes – Elverum kommune. De sverger til blandingsved, og her er det tørr gran som skal kløyves. Vi ser sjeldent renere piper enn når vi feier der.

Langt og «rart» avsendernummer på SMS fra oss?

Langt og «rart» avsendernummer på SMS fra oss?

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) har nylig gått over til et nytt SMS-basert meldingssystem, for å varsle husstandene om feiing og tilsyn.

Seksjonsleder for feierne hos MHBR, Kim Andre Nilsen, forklarer hvorfor det er så «rart» avsendernummer i det nye SMS-systemet.

Meldingen som går ut til mottaker i husstanden kommer imidlertid fra et nummer som har flere siffer enn vanlig, og det fremstår ikke som et vanlig norsk telefonnummer. Mange reagerer på dette, og mistenker at det kan være forsøk på svindel eller phising. Utenlandske telefonnummer som har flere siffer enn norske brukes ofte av svindlere, og vi skjønner at publikum kan bli mistenksomme.

Unikt nummer pr husstand

– Det «rare» nummeret har sin naturlige forklaring, sier Kim Andre Nilsen som er leder for feierseksjonen hos MHBR. Systemet genererer ett unikt nummer pr husstand, slik at vi vet nøyaktig hvilken adresse som har besvart meldingen.

I det gamle SMS-systemet måtte man besvare/bekrefte ved å sende sin adresse i retur, noe som medførte en del tasting på telefonen. Med det nye systemet og et unikt nummer, kan responsen gjøres så enkelt som å sende ett enkelt siffer i retur. Tallet 1 representerer «ja», og er en bekreftelse på at dato for feiing/tilsyn passer. Tallet 2 representerer «nei», og er en melding til oss om at oppsatt dato ikke passer.

– Det er viktig at du besvarer tekstmeldingen, presiserer Nilsen. Svarer du 1, får du en ny SMS som takker for tilbakemelding, og en link hvor du kan gå inn for å få mer informasjon om tilsynet eller feiingen. Svarer du 2, så får du en ny SMS om at ditt svar er mottatt.

Slik ser en melding fra vårt nye system ut. Merk det lange avsendernummeret, markert med rød strek rundt.

I tilfeller hvor svaret er nei må huseier selv kontakte brannvesenet for å avtale nytt tidspunkt. Dersom huseier har leietakere må de selv ta kontakt med sine leietakere, og informere om tilsyn og feiing.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf
62 43 32 20 dersom du har spørsmål.

Store fordeler med nytt system

SMS-tjenesten er en integrert del av et større fagsystem, som brukes av feierseksjonen i det daglige for å effektivisere hverdagen. Meldinger og tilbakemeldinger lagres sentralt og digitalt. Tjenesten er selvfølgelig underlagt lover og regler om personvern, og data lagres på en trygg måte.

– Vi kan planlegge vår hverdag på en mer effektiv måte, ved at vi får direkte tilbakemeldinger på våre varsler. Huseier kan endre og tilpasse avtaler med oss etter eget ønske, sier seksjonslederen.

Rapporter etter feiing og tilsyn sendes digitalt til eier, og eier kan svare oss digitalt tilbake i det nye systemet. På den måten kan vi ha en tettere dialog med husstanden, og levere en bedre tjeneste.

– Vi opplever de fleste kundene er tilfreds med vårt nye system, selv om enkelte er skeptiske til det rare avsendernummeret. Vi har stort fokus på brannsikkerhet for husstandene, derfor er da også våre tjenester lovpålagte, understreker Nilsen.

Hos MHBR er vi trygge på at sikkerheten til våre kunder er godt ivaretatt via vårt nye fagsystem.