Røykvarslerdagen og Aksjon boligbrann

1. desember er røykvarslerens dag, og da oppfordrer MHBR alle våre innbyggere til å gjøre en liten innsats for en tryggere hverdag.

Ha nok røykvarslere!
Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Du må ha minst én varsler i hver etasje, men alarmen skal høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Det er også en fordel å ha seriekoblede røykvarslere, slik at alle piper samtidig ved brann. Dette gir deg bedre tid til å evakuere og kan være med på å redde liv.

Vedlikehold
Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

Når du har byttet ut røykvarsler eller skiftet batteri, må du teste røykvarslerens testknapp, slik at du vet at den virker.

Røykvarslere har normalt en levetid på 8-10 år. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren. Røykvarslere og batterier som skal kastes må sorteres som spesialavfall, og de kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon. Du bør også teipe polene på batterier før disse gjenvinnes.

Aksjon boligbrann
I forbindelse med den årlige nasjonale kampanjen «Aksjon boligbrann» besøker brannvesenet utvalgte adresser for å gi veiledning og informasjon om brannsikkerhet.

Røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og brannsikker adferd er alltid nøkkelpunkter når brannvesenet besøker kommunens innbyggere i hjemmet.

Besøket er ikke en kontroll, men ment som et tilbud om veiledning og informasjon. Det er frivillig å slippe oss inn når vi ringer på døren. Brannvesenets representanter er alltid kledd i uniform og med synlig legitimasjon i forbindelse med besøket.

Aksjon boligbrann gjennomføres i uke 49

Ta en sikkerhetssjekk!
Desember er en måned som ofte er preget av boligbranner, og derfor kan det være lurt å ta en sikkerhetssjekk. Under finner du noen punkter som kan være lurt å sjekke før julefreden senker seg.

Husk å:

  • Bytt batteri i røykvarsleren.
  • Sjekk utløpsdatoen på røykvarsleren.
  • Kontroller slokkeutstyret ditt.
  • Vask filteret i kjøkkenvifta.
  • Rens lofilteret i tørketrommelen.
  • Begrens bruken av skjøteledninger.
  • Unngå å lade om natta.
  • Ha ryddige rømningsveier.
  • Avholde brannøvelse.
  • Avtale møteplass ved brann.

Vi ønsker alle en trygg førjulstid!

Røykvarslerdagen og Aksjon boligbrann
Translate »