Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en nasjonal kampanje som foregår hvert år i begynnelsen av desember. Målet med kampanjen er trygge hjem til jul. Vi fokuserer på røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og trygg adferd.

Lurer du på noe rundt kampanjen så kontakt forebyggende avdeling tlf 624 33 230

Så godt som alle norske brannvesen er med på aksjonen. MHBR bruker kampanjen til å nå frem til spesielle målgrupper. Vi har blant annet samarbeid med hjemmesykepleien og hjemmetjenesten i tilhørende kommuner.

Aksjon boligbrann
Translate »