Brannvesenets julekalender

Nærmere 400 4. klassinger i 4 av 10 eierkommuner får besøk av brannvesenet før første desember. Da underviser vi elevene på fjerde trinn i brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender. Gjennom hele desember er det filmer og konkurranser med premier bak lukene.

Dette er Brannvesenets julekalender!

Fra mandag 27. november til fredag 1. desember skal vi besøke og undervise nærmere 400 unger i 4. klasse. Vi har valgt ut noen skoler denne gangen for å prøve det ut, ettersom det er første året Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er med på kampanjen. Dette kommer i tillegg til at vi har besøkt og undervist alle 6. klassinger i år.

Etter at undervisningen er over, deler vi ut papirversjonen av Brannvesenets julekalender. Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner eleven en nettadresse til dagens luke i en tilhørende nettkalender. Bak lukene i Brannvesenetsjulekalender.no ligger filmsnutter fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler om brannforebygging. Lukene åpnes først på riktig dato. Hver dag er det spennende konkurranser og premier.  Alle kan sende inn svar, men vinnere trekkes kun blant de elevene som har deltatt i brannvesenets julekalenderundervisning.

Stor utbredelse

Brannvesenets julekalender blir et viktig prøveprosjekt for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS i år. Vi må høste erfaring og evaluere om dette er noe vi skal tilby alle 4. klassinger, i tillegg til den mangeårige kampanjen vi har hatt mot 6. klasse. I 2005 var bare en håndfull brannvesen på Østlandet med på det som den gang var et prosjekt. Siden den gang har kampanjen vokst seg stadig større. 2017 er et merkeår for Brannvesenets julekalender. Med hjelp fra Det store brannløftet har enda flere av landets brannvesen fått mulighet til å være med på kampanjen. 68 brannvesen skal derfor undervise i brannvern på barneskolene og dele ut julekalenderen i november! Her snakker vi om totalt 192 kommuner og nærmere 2,5 millioner mennesker som vil få med seg våre råd om trygg advent og jul.

Brannfarlig advent og romjul

Det går med mye tid når så mange barn skal ha undervisning. Hvorfor setter så mange brannvesen av ressurser til dette? Dessverre er advent og jul den tid på året da mange opplever brann i hjemmet sitt. I den travle og kalde førjulstiden fyrer vi mye i peis og ovn, vi lager mer mat enn vanlig, vi pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter. Brannsikkerheten hjemme er selvfølgelig de voksnes ansvar, men brannvesenet er mye i kontakt med barn og vet at de er flinke holdningsambassadører i hus og hjem. Ofte vet barn best – og mest! I hvert fall med hjelp fra Brannvesenets julekalender!

Ha en trygg og brannfri jul og nyttår!

Brannvesenets julekalender
Translate »