Author: Anders Øverby

Bjørnis har invitert til Barnehagedagene 2019

Bjørnis har invitert til Barnehagedagene 2019

Bjørnis har invitert alle førskolebarn i våre kommuner om å komme på besøk på lokal brannstasjon. Mange har takket ja til invitasjonen og i morgen er første kommune ut. I løpet av de neste to ukene vil mange førskolebarn forhåpentligvis få med seg gode minner for livet og lært seg nyttige ting om brannsikkerhet i møtet med Bjørnis.

Bjørnis har sammen med oss satt sammen dette programmet for besøkene:

  • Vi kommer til å sitte i en halvsirkel på gulvet og gå igjennom en flippover om brannsikkerhet
  • Se på brannbiler og kanskje spyle litt
  • Meet & greet med Bjørnis vil ta cirka 20 minutter
  • Utdeling av Bjørnis aktivitetshefte til barna
  • Vi avslutter med brannbamsedans sammen med alle barna
  • Det hele kommer til å ta 1–1,5 time

Brannbamsedans:

Bjørnis og vi gleder oss til disse barnehagedagene, og det håper vi også førskolebarna gjør. Dette er første året vi gjennomfører disse dagene, og det gjør at vi alle er litt spente og har litt sommerfugler i magen.

Hilsen

Bjørnis og MHBR IKS.

Skogbrannfaren er hevet til oransje nivå

Skogbrannfaren er hevet til oransje nivå

Fin været gjør at skogbrannfaren har økt, og er nå på oransje nivå i vår region. Høye temperaturer, strålende sol og til dels sterk vind gjør at skogbrannfaren øker for hver dag i Hedmark. Ingen nedbør av betydning er spådd heller, så det vil si at folk må vise stor aktsomhet. Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor her: «Skogbrannfareindeks»

Vi minner samtidig om at det fra 15. april til 15. september er forbudt i hele landet å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Bruk hodet og sunn fornuft med alt som generer ild og ikke bare bål!🔥 Med dette mener vi bålpanner, engangsgrill, stormkjøkken og primus osv. Det er uansett viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

Det er og har vært flere branner i Norge de siste dagene, så vi henstiller alle om å vise stor aktsomhet.

Hadeel vinner av luke 12 i Brannvesenets julekalender

Hadeel vinner av luke 12 i Brannvesenets julekalender

Hadeel på 4. trinn på Vestad skole i Elverum hjalp familien og brannvesenet å trygge julen – Vant en opplevelse for hele familien på “Fangene på Fortet”.

Den glade vinneren av luke 12 – Hadeel

Bak luken i brannvesenets julekalender den 12. desember var det ingen vanlig svaroppgave, uten en oppfordring til barna å være en ekte brannverner. Oppfordringen var å ta en sikkerhetssjekk hjemme hos seg selv. Hadeel tok utfordringen og vant en opplevelse for hele familien på “Fangene på Fortet”, hvor de skal løse ulike oppgaver sammen. Juryens motivering var at Hadeel hadde gjennomført sikkerhetssjekken på en fin måte! Da Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen (MHBR) IKS fikk høre den gledelige nyheten hoppet vi inn i bilen og dro ut for å treffe og gratulere den glade vinneren.

Hvordan reagerte du når du fikk nyheten om at du ble vinneren av luke 12?
– Jeg ble skikkelig glad og fikk nesten tårer i øynene.

Var det vanskelig å ta sikkerhetssjekken hjemme?
– Nei.

Var det noe under sikkerhetssjekken hjemme som ikke var i orden?
– Nei, alt var på stell. F.eks. visste alle i familien telefonnummeret til brannvesenet (110).

Hva vil du si til de som ikke har tatt en sikkerhetssjekk hjemme hos seg selv?
– Alle (både 4. klassinger og andre) bør ta sjekken.

 Gleder familien seg til premien?
– Ja, særlig mamma syntes det var skikkelig bra.

I tillegg til spørsmål og premier bak hver luke vil hele 4. trinn på Vestad skole i Elverum delta i julekalenderens klassekonkurranse!

Konkurransen går ut på å lage forsiden til neste års utgave av Brannvesenets julekalender! Vinneren vil i tillegg til å få kunstverket sitt på trykk og nett, få en gratis pølsefest til elever og lærere i klassen! MHBR IKS benyttet sjansen til å stille noen spørsmål til hele klassen også.

Det viser seg at mange av barna allerede fra før kunne mye om brannsikkerhet, men at det av og til dukket opp noen lærdommer. F.eks. at det er viktig å huske 20/20 regelen når noen har fått en brannskade. 20 minutter avkjøling i 20 grader vann.

Klassa syns julekalenderen er et knallbra opplegg og likte godt informasjonen som ble gitt i forkant av MHBR IKS. Særlig godt husker de undervisningsfilmen som ble spilt opp, med en noe rar gorilla i en av rollene.

Lærere for 4. klasse Rønnaug T. Skille og Lene Stabekk avslutter intervjuet med å si at brannvesenets julekalender er et godt tiltak som gjør både barna, men også de voksne mer bevisst på et viktig tema. Når vi setter oss i bilen for å dra hjem råder det enighet i hele salen: Selvfølgelig skal kampanjen fortsette i årene som kommer!

4. trinn på Vestad skole i Elverum ønsker alle en god og trygg jul!

 

Om julekalenderen

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i perioden 19. november til 29. november undervist over 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og delt ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Vi er ikke alene om denne viktige kampanjen. 54 brannvesen er med på Brannvesenets julekalender. Barneskoler i nærmere kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen.

Farligst hjemme
Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå i en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Filmer fra hele landet
Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Barn gode ambassadører
Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Pressemelding Røykvarslerdagen 1. desember

Pressemelding Røykvarslerdagen 1. desember

Elverum, 28. november 2018

PRESSEMELDING

41 branndøde i Hedmark siden år 2000

I perioden 2000 til 2017 var det 3 235 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 430 branner og februar med 344. Ingen har så langt i år omkommet i brann i Hedmark.

– Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslerdagen, sier Knut Bjørnseth avd.leder forebyggende avdeling i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS .

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Koble røykvarslerne sammen
– Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Bjørnseth.

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

40 000 boligkontroller
Cirka 40 000 husstander over hele landet får 4. – 6. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og eltilsyn med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.

– Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Bjørnseth.

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Kontaktpersoner brannvesenet lokalt:

Knut Bjørnseth, avd.leder.
tlf. 924 99 011
Anders Øverby, branninspektør.
tlf. 985 40 763
Terje Haugland, branninspektør.
tlf. 908 11 598

Kontaktpersoner Elsikkerhet Norge AS lokalt:

Ola Rasch
tlf. 959 81 517
Terje Roar Brænd
tlf. 959 81 536