Author: Anders Øverby

Bjørnis har invitert til Barnehagedagene 2019

Bjørnis har invitert til Barnehagedagene 2019

Bjørnis har invitert alle førskolebarn i våre kommuner om å komme på besøk på lokal brannstasjon. Mange har takket ja til invitasjonen og i morgen er første kommune ut. I løpet av de neste to ukene vil mange førskolebarn forhåpentligvis få med seg gode minner for livet og lært seg nyttige ting om brannsikkerhet i møtet med Bjørnis.

Bjørnis har sammen med oss satt sammen dette programmet for besøkene:

  • Vi kommer til å sitte i en halvsirkel på gulvet og gå igjennom en flippover om brannsikkerhet
  • Se på brannbiler og kanskje spyle litt
  • Meet & greet med Bjørnis vil ta cirka 20 minutter
  • Utdeling av Bjørnis aktivitetshefte til barna
  • Vi avslutter med brannbamsedans sammen med alle barna
  • Det hele kommer til å ta 1–1,5 time

Brannbamsedans:

Bjørnis og vi gleder oss til disse barnehagedagene, og det håper vi også førskolebarna gjør. Dette er første året vi gjennomfører disse dagene, og det gjør at vi alle er litt spente og har litt sommerfugler i magen.

Hilsen

Bjørnis og MHBR IKS.

Skogbrannfaren er hevet til oransje nivå

Skogbrannfaren er hevet til oransje nivå

Fin været gjør at skogbrannfaren har økt, og er nå på oransje nivå i vår region. Høye temperaturer, strålende sol og til dels sterk vind gjør at skogbrannfaren øker for hver dag i Hedmark. Ingen nedbør av betydning er spådd heller, så det vil si at folk må vise stor aktsomhet. Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor her: «Skogbrannfareindeks»

Vi minner samtidig om at det fra 15. april til 15. september er forbudt i hele landet å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Bruk hodet og sunn fornuft med alt som generer ild og ikke bare bål!🔥 Med dette mener vi bålpanner, engangsgrill, stormkjøkken og primus osv. Det er uansett viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

Det er og har vært flere branner i Norge de siste dagene, så vi henstiller alle om å vise stor aktsomhet.