Pressemelding «Røykvarslerdagen 1. desember» – Med intervju av branninspektør Lars Kvissel

«På tide å bytte ut røykvarslerne dine?»

Se intervju med branninspektør Lars Kvissel i MHBR IKS nederst i artikkelen.

Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Har du sjekket hvor gamle dine røykvarslere er?

Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene.
– Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren, sier branninspektør Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS.

Røykvarslere er EE-avfall
Når du har byttet ut røykvarsler eller skiftet batteri, må du teste røykvarslerens testknapp, slik at du vet at den virker. Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

I følge en undersøkelse fra Prognosesenteret finnes det i gjennomsnitt 3,5 røykvarslere per bolig og 2,5 røykvarslere per fritidsbolig. Til sammen er det cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem.

Koble røykvarslerne sammen
Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

– Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Øverby.

Ta med barna

Mange tenker at branner ikke kan skje skje i eget hjem, men det kan brenne hjemme hos alle. Man må være sin egen brannsjef og forebygge branner gjennom brannvern og opplæring.

– En fin aktivitet i desember kan være å ta med hele familien på leting etter gode rømningsveier, sjekke røykvarslere og kontrollere brannslukkeren, avlsutter Øverby.

Røykvarslerdagen 1. desember er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Faktaboks:

Riktig plassering av røykvarsleren:

– Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.

– Ha minst en røykvarsler i hver etasje.

– I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.

– Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.

– Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

 

Kontakt

Anders Øverby, branninspektør                Tlf: 958 40 763 Epost:    anders.overby@mhbr.no

Terje Haugland, branninspektør               Tlf: 908 11 598 Epost:    terje.haugland@mhbr.no

Med ønske om en branntrygg og god førjulstid fra oss i MHBR IKS.

Med hilsen

Brannforebyggende avdeling

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Pressemelding «Røykvarslerdagen 1. desember» – Med intervju av branninspektør Lars Kvissel
Translate »