Pressemelding «Endelig Åpen brannstasjon igjen»

«Endelig Åpen brannstasjon igjen»

Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at de igjen kan invitere små og store til Åpen brannstasjon. I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sin region er det åpen brannstasjon lørdag 24. september i kommunene Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Drevsjø, Trysil, Våler, Åsnes og Elverum.

Åpen brannstasjon arrangeres i uke 38, som en del av den nasjonale Brannvernuka i regi av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet If.
Tidspunktet er ikke tilfeldig. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys.
– Mange har nå ventet lenge på å kunne besøke brannstasjonen og vi er veldig glade for å åpne dørene, og ta imot alle som vil lære litt om brannvern og se hvordan vi har det på brannstasjonen, sier branninspektør Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS.

Åpen brannstasjon
I vår region er det MHBR sammen med forskjellige samarbeidspartnere som står for gjennomføringen av arrangementet. MHBR inviterer vi til åpen brannstasjon på alle brannstasjonene i våre 11 kommuner lørdag 24. september mellom kl. 11:00 til 14:00.
– På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir konkurranse, enkel bevertning og forskjellige aktiviteter på de forskjellige brannstasjonene. Brannbamsen Bjørnis vil være til stede på Tynset og Elverum brannstasjon. Vi håper mange tar turen og er klare for et storinnrykk, sier Øverby.

Øv for å være forberedt
Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre brannøvelser. Hjemme har man ikke det samme kravet, derfor må man ta ansvar for dette selv. Årlige øvelser hjemme der man bor vil bidra til at alle i større grad vet hva de skal gjøre om ulykken først er ute.
– Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å ha en brannøvelse hjemme. Det trenger ikke være så komplisert. Avtal møteplass og hvem som gjør hva i tilfelle brann. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser, takler dem best, avslutter Anders Øverby.

Tips til brannøvelse hjemme:
• Ta en prat med hele familien, f.eks. ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann.
• Prat om hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne, hva om det begynner å brenne mens man sover? Hører alle røykvarsleren? Tenk gjennom ulike scenarier. Hva om det brenner i trappa? Hva er alternative rømningsveier ut? Er det små barn, avtal gjerne hvem som tar ansvar for hvilket barn og snakk med barna om at de ikke må gjemme seg.
• Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt, for eksempel postkassen eller søppelkassen.
• Sjekk ut ulike rømningsveier og at de fungerer, klarer for eksempel alle komme seg ned brannstigen?
• Sjekk at røykvarslerne fungerer som de skal.
• Vit hvor brannslokkeutstyret er plassert og hvordan det brukes og sjekk at det ikke er gått ut på dato

 

Ha ladevett – og lær deg de 10 Ladevettreglene:
1. Lad i rom med røykvarsler
2. Lad når du er våken og til stede
3. Les og følg produsentens bruksanvisning
4. Bruk helst original lader
5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
6. Ikke lad i senga
7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
8. Bytt ut skadet utstyr
9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If, og ble lansert i forbindelse med Brannvernuka i 2021.

Mediekontakter lokalt:
Terje Haugland, branninspektør region nord
Mobiltlf: 908 11 598

Anders Øverby, branninspektør region sør
Mobiltlf: 958 40 763

For spørsmål om den nasjonale Brannvernuka:
Tor Erik Skaar, kommunikasjonsrådgiver i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 917 24 306
E-post: tes@brannvernforeningen.no

Med hilsen

Brannforebyggende avdeling
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Pressemelding «Endelig Åpen brannstasjon igjen»
Translate »