Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS leier inn brannforebyggere fra Hedmarken brannvesen

For å komme i mål med all planlagt feiing og tilsyn av fyringsanlegg har Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS valgt å leie inn hjelp fra Hedmarken brannvesen.

Vegard Holm, Marcus Kjernli, Jørn Inge Eriksen fra Hedmarken brannvesen er leid inn som brannforebyggere i MHBR IKS i en begrenset periode.

Lovpålagt oppgave

Alle kommuner er gjennom brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter pålagt å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. I kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga er denne oppgaven tildelt Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Innad i MHBR IKS er det brannforebyggende avdeling og seksjon for feiing og tilsyn som utfører arbeidsoppgaven. Les mer om feierseksjonen her.

Brannforebyggere fra Hedmarken brannvesen

På bakgrunn av blant annet nyere krav om feiing og tilsyn av fyringsanlegg også på fritidsboliger og fravær i feierseksjonen har MHBR IKS valgt å inngå en leieavtale med nabobrannvesenet Hedmarken brannvesen. De tre brannforebyggerne Vegard Holm, Marcus Kjernli, Jørn Inge Eriksen vil bistå MHBR IKS i perioden 26. september til 9. desember 2022.

Ingen praktisk betydning for våre innbyggere

Avtalen om leie av brannforebyggende tjenester mellom MHBR IKS og Hedmarken brannvesen vil ikke medføre noen praktisk betydning for innbyggere i MHBR IKS sitt ansvarsområde, annet enn at enkelte vil oppleve at brannforebyggeren kommer i kjøretøy fra Hedmarken brannvesen. Varsling, rapporter etter feiing eller tilsyn samt utsteding av gebyrer vil skje som normalt.

 

 

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS leier inn brannforebyggere fra Hedmarken brannvesen
Translate »