Skogbrannfaren øker, og er nå lokalt meget stor Østafjells.

Fin været gjør at skogbrannfaren øker i hele landet. Meteorologisk institutt har pr. dags dato Østafjells på gult nivå, noe som vil si moderat fare. Men høye temperaturer, strålende sol og vind gjør at skogbrannfaren øker for hver dag i “gamle” Hedmark og lokalt i vår region er flere steder på oransje nivå, noe som betyr stor fare. Ingen nedbør av betydning er spådd heller, så det vil si at folk må vise stor aktsomhet. Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor her: «Skogbrannfareindeks»

Vi minner samtidig om at det fra 15. april til 15. september er forbudt i hele landet å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse. MHBR vil aldri kunne garantere at et bål åpenbart ikke kan føre til brann og derfor er vår vurdering at det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig å gi en slik tillatelse.

Bruk hodet og sunn fornuft med alt som generer ild og ikke bare bål!🔥 Med dette mener vi bålpanner, engangsgrill, stormkjøkken og primus osv. Det er uansett viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Alle er pliktige å følge aktsomhetsprinsippet.

Ha en strålende helg da den tid kommer i fin været!

Skogbrannfaren øker, og er nå lokalt meget stor Østafjells.
Translate »