Når kommer feieren? Ny ordning fra 2020.

Når kommer feieren? Ny ordning

Fra og med 2020 vil feiing og tilsyn av fyringsanlegg blir varslet til innbyggerne på bakgrunn av et risikotall. De boligene med fyringsanlegg som har høyest risikotall, vil være de som blir prioritert først for feiing eller tilsyn.

Dette betyr at ordningen der feiing eller tilsyn har foregått minimum hvert fjerde år opphører. Du bør derfor ikke bli overrasket hvis feieren ikke kommer til deg, selv om du ser at feieren er i arbeid i nabolaget ditt. 

Slik beregnes risikovurderingen.

Risikovurderingen skjer som følge av tidligere tilsyn og feiing av fyringsanlegg, slik som skorstein og ildsted. I tillegg vil alt av bygningstyper, fyringsmønster, sotmengde og tidligere registrerte avvik bli tatt med i risikoberegningen. I de tilfeller der det aldri har vært registrert utført tilsyn eller feiing, vil dette gi et høyt risikotall.

Meldeplikt.

Etter at du har mottatt varsel om enten feiing eller tilsyn, plikter du som huseier å gi tilbakemelding til feierseksjon. I dag varsles dette hovedsakelig via SMS.

Dette gjør du:

  • Bekrefte sms med OK og gnr og bnr hvis dato og klokkeslett passer.
  • Hvis ikke det passer må eier snarlig ta kontakt på det mobilnummer sms er sendt fra og avtale ny dato.
  • Blir varselet sendt pr. brev eller lapp i postkassen, kontakter du det telefonnummer som står på skrivet.

Kontaktinfo for våre eierkommuner følg link: https://mhbr.no/feiervesenet/ eller gå inn på vår hjemmeside. https://mhbr.no/

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har pålagt alle kommuner å foreta feiing og tilsyn etter denne metoden. Dette er hjemlet i forskrift om brannforebygging §17.

Med vennlig hilsen

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Når kommer feieren? Ny ordning fra 2020.
Translate »