Fossil oljefyring blir forbudt fra 2020 – Vi vil hjelpe deg å bli oljefri!

Derfor gjennomfører «Energi & Klima»-prosjektet i Sør-Østerdal en informasjonskampanje for de som har oljetank i hagen eller fyrer boligen med olje eller parafin.  Du har kanskje mottatt brev med informasjonsmateriell og en invitasjon til et åpent informasjonsmøte om utfasing av fossil oljefyring og hvordan du kan få sanert tanken.

Formålet med kampanjen er å gi innbyggerne mer informasjon om overgangen fra fossil oljefyring til fornybar energi og forurensningsfaren tilknyttet den nedgravde oljetanken.  Derfor inviterer vi til åpent informasjonsmøte mandag 7. mai i Elverum. Møtet er kl. 18.30 og arrangeres på kommunehuset Folkvang, Lærerskolealéen 1.

Programmet for kvelden finner du her: Infobrev Elverum 2018 – inkl program Innspill SØ

Hvis du er registrert i brannvesenets register for nedgravde tanker, har du mest sannsynlig fått tilsendt informasjonsmateriell og invitasjon i posten.

Du finner også mye nyttig informasjon på oljefri.no og enova.no

Du kan melde fra til brannvesenet om at din tank mangler i registeret ved å fylle ut dette skjemaet og returnere til brannvesenet: Meldeskjema Sør Østerdal_brannvesenet

Er det noe du lurer på eller har spørsmål, ta kontakt med byggesak eller miljøavdelingen i din aktuelle kommune.

Oljefyringsforbud i 2020

Regjeringen har vedtatt at fossil oljefyring blir forbudt i 2020. Det betyr at du i løpet av 2019 må finne en annen energikilde hvis du bruker fossil olje eller parafin til oppvarming i dag. Forbudet vil gjelde for både boliger og bygg, men med enkelte unntak.

Les mer om dette på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868/

Ikke oljefyren som blir forbudt

Selv om det blir forbudt med fossil oljefyring er det ikke sånn at det vil være forbudt å ha oljefyr, parafinkamin eller oljetank. Forbudet gjelder bruk av fossilt brensel og ikke selve oppvarmingsløsningen. Du kan f.eks. fremdeles bruke biofyringsolje i oljefyren din også etter 2020.

Mange fornybare alternativer

Heldigvis finnes det mange fornybare oppvarmingsløsninger som er mer energismarte og mindre klimaskadelige enn fossil fyringsolje.

En parafinkamin kan f.eks erstattes av en luft-luft-varmepumpe, en rentbrennende vedovn eller pelletskamin, eller aller helst i kombinasjon.

En oljekjel kan erstattes av en luft-vann-varmepumpe, en berg-, sjø- eller jordvarmepumpe, eller en biokjel, gjerne i kombinasjon med solfangere.

Det er også mulig å bruke biofyringsolje eller ren elektrisk oppvarming.

Få støtte fra Enova

Enova gir økonomisk støtte hvis du erstatter fossil oljefyring med et fornybart alternativ og samtidig sanerer oljetanken. De gir også økonomisk tilskudd til fornybare, vannbårne oppvarmingsløsninger, til energirådgivning, og til helhetlig energioppgradering av boligen din.

enova.no finner du informasjon om støtteordninger og energitiltak for boligen.

Oljetanker som ikke er i bruk skal fjernes.

Har du allerede kuttet ut oljefyringen, men har fortsatt en nedgravd oljetank liggende som ikke lenger er i bruk? Da er det på tide at den blir fjernet. En slik gammel oljetank er en tikkende miljøbombe, og den er ditt ansvar.

I forurensingsforskriften slås det fast at nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk skal fjernes. Dette gjelder både glassfiber og ståltanker.

Det hjelper ikke om du har brent tanken tom, det kan ligge mange liter olje i en slik “tom” tank. Derfor skal oljetanker som ikke lenger brukes tømmes og renses av et firma som har både sertifisert utstyr og mannskap. Deretter skal oljetanken fjernes.

Hvis oljetanken ligger spesielt vanskelig til – for eksempel under byggverk – kan kommunen gi dispensasjon fra kravet om fjerning. Du må søke kommunen om tillatelse til dette.

Det er din plikt å melde fra

Kommunen/ brannvesenet fører et register over nedgravde oljetanker som er i bruk. Formålet med dette registeret er å redusere forurensningsfaren og omfanget av en eventuell lekkasje.

Har du en nedgravd oljetank som ikke allerede er registrert, ber vi om at du melder fra om denne. Da kan du bruke dette skjemaet, og returnere det til brannvesenet ferdig utfylt: (link til skjema).

Hvis oljetanken din er renset og fjernet ber vi også om at du melder fra om dette. Firmaet som sanerer tanken vil hjelpe deg med dette, men det er ditt ansvar å sørge for at det faktisk blir gjort.

 

 

 

Fossil oljefyring blir forbudt fra 2020 – Vi vil hjelpe deg å bli oljefri!
Translate »