PRESSEMELDING: Oppheving av «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»

Vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark som også gjaldt faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill oppheves for kommuner i MHBR sitt området.

Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.

Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og med 16.juni 2018.

Oppheving av forbud er sendt til media og de respektive postmottak i kommunene det gjelder.

Generelt bålforbud gjelder fortsatt
Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Hjemmel til forvaltning av forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS vil benytte anledningen til å rose innbyggere og virksomheter i regionen for å ha utvist aktsomhet i perioden som har vært. Det er viktig at vi alle fortsetter med å vise like mye aktsomhet fremover for å unngå unødvendige hendelser relatert til faren for skogbrann.

Med hilsen

Trond Joar Kjenstadbakk
Brannsjef
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

PRESSEMELDING: Oppheving av «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»
Translate »