PRESSEMELDING: «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»

En kombinasjon av høye temperaturer og lite nedbør har medført at det nå er økende skogbrannfare i store deler av vårt område. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Bålforbud

Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle kommuner i selskapets ansvarsområde – Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga og Folldal. Forbudet iverksettes med umiddelbar virkning og vurderes fortløpende. Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sine hjemmesider og på MHBR Facebook.

Viser forøvrig til Skogbrannindeks på Yr.no.

Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Bilde: Fra tidligere brann – Foto: MHBR

Med hilsen

Trond Joar Kjenstadbakk

Brannsjef

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

PRESSEMELDING: «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»
Translate »