Pressemelding «Brannvesenet driver ikke med telefonsalg og/eller dørsalg av brannvarslere»

Elverum, 5. mars 2019

PRESSEMELDING

«Brannvesenet driver ikke med telefonsalg og/eller dørsalg av brannvarslere»

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere i våre eierkommuner som blir oppringt av telefonselgere eller blir oppsøkt av dørselgere som skal selge brannvarslere. De som blir kontaktet får et inntrykk av at selgeren representerer brannvesenet, og at brannvesenet har pålagt dem å bytte brannvarslere. Brannvesenet driver IKKE med denne type virksomhet.

MHBR IKS minner om kravene i Forskrift om brannforebygging som sier: «Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket». Leier du ut bolig, er det du som er utleier (eier av bolig), som har ansvaret for at utleieboligen tilfredsstiller kravene i forskriften.

Vi anbefaler imidlertid seriekoblede røykvarslere i alle rom, slik at tidlig varsel oppnås. Røykvarsler(e) redder liv!! Det er flere butikker og nettbutikker som selger gode seriekoblede røykvarslere. Disse butikkene kan også gi gode råd om valg av type røykvarsler.

Hvert år opplever også mange å få besøk av “dørselgere” som tilbyr røykvarslere, slokkeutstyr og/eller sikkerhetssjekk av bolig. Heller ingen av disse representerer brannvesenet.
Personell fra brann- og feiervesen er uniformert, kan legitimere seg og har tjenestebil. Vårt personell selger heller ikke ved dørene.

Med hilsen

Brannforebyggende avdeling

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Pressemelding «Brannvesenet driver ikke med telefonsalg og/eller dørsalg av brannvarslere»
Translate »