39 omkomne i brann i 2018

Oppdaterte tall fra DSB viser at 39 personer omkom i brann i 2018. Julemåneden ble spesielt dyster med åtte branndøde.

Siden man begynte med systematisk registrering av dødsbranntall i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Året med færrest omkomne i brann er 2017 med 26, mens året med flest omkomne er 1979 med hele 91 personer.

– Tallene for de siste åtte årene viser en klar synkende trend i antall dødsbranner. Vi håper og tror at noe av nedgangen skyldes det gode forebyggende arbeidet som gjøres av lokalt brann- og feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og andre aktører rundt omkring i hele landet, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og menn er kraftig overrepresentert. Mange dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten og all erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier Daae.

Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler i hver etasje, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for brann. Tall fra DSB viser at så mange som tre av fire av de som har omkommet i brann de siste årene tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

– Målet må være at ingen skal dø i brann, sier Daae.

Risikoutsatte grupper kan være vanskelige å nå med vanlig informasjon. Derfor er pårørende en veldig viktig ressurs.

– Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Som pårørende bør du også sørge for at noen du er glad i får installert en komfyrvakt. Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde, sier Daae.

Gode råd til brannforebygging finner du på www.sikkerhverdag.no

39 omkomne i brann i 2018
Translate »