Internasjonale kvinnedagen

Synes du kvinner og menn er likestilte i Norge? I følge en artikkel fra NRK er det mange som ikke er enige med deg viser en fersk undersøkelse.

Selv om Norge har en høy grad av likestilling har vi fortsatt en lang vei å gå, og ser vi oss rundt om i verden så er det på mange plasser uendelig mye lengre.

I dag ønsker vi sammen med mange andre å markerer kvinnedagen, men arbeidet med likestilling er noe som må pågå hvert minutt, hver dag, hele året og vi har alle et ansvar. At kvinner og menn skal bli like hørt, og ha like muligheter i samfunnet burde være en selvfølge.

Hatten av til alle kvinner og vi vil særlig hylle kvinnene i brann- og rednings Norge.

Vi ønsker ikke bare å stå bak dere, men vi vil stå sammen med dere i likestillingsarbeidet fremover.

/MHBR IKS

 

Internasjonale kvinnedagen
Translate »