Åsnes med i MHBR

Siden 1. januar 2022 har Åsnes brannvesen formelt sett gått inn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Med andre ord – en ny kommune inn i det interkommunale selskapet.

Har samarbeidet i mange år

Samarbeidet mellom Åsnes kommunes brannvesen og MHBR er ikke noe nytt. I mange år har det vært en statlig henstilling til at instanser innen brann og beredskap som ligger geografisk nært hverandre skal samarbeide.

Fra venstre: Brannkonstabel og feier Nick Kleppe, stasjonsansvarlig Jo Midtsundstad, seksjonsleder Kim Andre Nilsen og stabssjef Øystein Aamodt

– Tanken om at Åsnes skulle gå inn i MHBR er heller ikke ny, forklarer stabssjef Øystein Aamodt. Hvis jeg ikke husker feil så vedtok kommunestyret i Åsnes tilbake i 2019 å søke om å bli en del av MHBR IKS.

Jo Midtsundstad er stasjonsansvarlig på Åsnes Beredskapssenter. Han jobber til daglig som feierformann og utrykningsleder når situasjonen krever det.

– Jeg ser det som udelt positivt at vi nå er en del av et større IKS, sier Midtsundstad. De ansatte har signalisert at dette er noe de ønsker. Det er fordeler med å være en del av et større faglig miljø. Vi får blant annet tilgang til flere og bedre ressurser med tanke på å styrke vår kompetanse, og vi kan levere bedre tjenester til husstandene i Åsnes.

De samme lokale folka

– For innbyggerne i Åsnes vil ikke sammenslåingen innebære noen stor og merkbar endring, sier Kim Andre Nilsen som er seksjonsleder for feiervesenet i MHBR. Det er i hovedsak feierne som jobber på brannforebyggende som er ute hos husstandene på inspeksjon eller feieoppdrag. Dette vil være de samme lokale folka fra Åsnes, som brukerne er vant til å få besøk av fra tidligere.

Nick Kleppe jobber som brannkonstabel og som feier hos brannforebyggende i Åsnes. Han er en av de som folk er vant til å møte i hverdagen.

– En umiddelbar fordel for oss som er i kontakt med publikum i det daglige er at vi nå får tilgang til MHBR sine systemer, som hjelper oss å løse noen oppgaver på en enklere måte. For eksempel varsling om feiing eller tilsyn. Inntil nå har vi levert lapp i postkassa eller på døra, men nå vil vi ta i bruk MHBR-systemet for SMS-varsling. Vi regner med at det vil bli godt mottatt av publikum, sier Kleppe.

Det gamle emblemet for brannvesenet Åsnes kommune vil snart bli byttet ut på kjøretøy og tilhengere.

Den største endringen for husstandene i Åsnes vil være at gebyret fra og med i år vil bli fakturert fra MHBR, og at folk må kontakte MHBR ved eventuelle spørsmål. Ikke Åsnes kommune, som de er vant med fra tidligere.

Samkjøring av rutiner

I disse dager jobbes det naturlig nok med samkjøring av rutiner og systemer. Det har blant annet vært forskjellig praksis for feiing av pipeløp på fritidseiendom. Dette jobbes det nå med å få koordinert på samme måte.

– En ting som innbyggerne i Åsnes bør sjekke opp er hvordan status er på eventuelle fritak for feiing, sier seksjonsleder Nilsen. I MHBR innvilges fritak for en periode på tre år. Når perioden er utgått må det søkes på nytt – og det kommer ingen påminnelse til folk om at det er på tide med ny søknad. Informasjon om dette finnes på mhbr.no der det også ligger digitalt søknadsskjema om fritak for feie- og tilsynsgebyr.

Det har vært en grundig prosess så langt med å innlemme Åsnes brannvesen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Alle er enige om at det er et fornuftig valg.

– Sammen står vi sterkere, og det gjør oss bedre i stand til å levere de lovpålagte tjenester til innbyggerne i Åsnes, konkluderer stasjonsansvarlig Jo Midtsundstad.

 

Åsnes med i MHBR
Translate »