Flomvarsel for nordvestlige deler av Innlandet

(Illustrasjon fra flomvarsel på www.varsom.no)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om fare for flom i nordvestlige deler av Innlandet.

 

Kartutsnitt over utsatte områder, fra flomvarsel på www.varsom.no

 

I følge NVE gjelder varslet fra onsdag ettermiddag 12. januar, og i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sitt ansvarsområde omfatter varselet i hovedsak Tynset og Folldal kommune. Bakgrunnen for flomvarslet er at det er forventet store nedbørsmengder i tillegg til mye snøsmelting som følge av høye temperaturer. Is i vassdrag og tele i bakken gjør at vannet potensielt ikke har noe annet sted å gjøre av seg, og dermed kan skape flom.

Konsekvenser kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, overvann i tettbygde områder og omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan også føre til stengte veier og bruer.

Rådene fra NVE er å:

 • Hold deg oppdatert om situasjonen.
 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
 • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Mer informasjon kan dere finne her:

Eventuelle kontaktpunkter:

 • Nødsentraler (ved fare for liv, helse eller store verdier):
  • Brann tlf.: 110
  • Politi tlf.: 112
  • Helse tlf.: 113
 • Vakttelefoner:
  • Brann tlf.: 611 48 000
  • Politi tlf.: 02800
  • Kommunal legevakt tlf.: 116117
  • NVE Flomvarslingen NVE tlf.: 40 43 60 00 (08-21)
  • NVE Beredskapstelefon tlf.: 90 99 22 31
  • Strøm, nettselskapet Klive AS (Tynset og Folldal)    tlf.: 800 55 260
  • Tynset kommune, teknisk vakttelefon: 911 25 533
  • Folldal kommune, teknisk vakttelefon: 995 87 411
Flomvarsel for nordvestlige deler av Innlandet
Translate »