Advarer mot potensielt brannfarlig skorsteinstype

Fra rundt om i landet meldes det med jevne mellomrom om brann eller branntilløp relatert til en spesiell type pipeløp fra 80- og 90-tallet. Typen det er snakk om er den såkalte Selkirk stålskorstein, markedsført som Jøtul stålskorstein i Norge.

Seksjonsleder Kim Andre Nilsen hos MHBR

– Mange eneboliger, og kanskje enda flere fritidsboliger har denne pipetypen. Vi finner det fornuftig å gå ut med denne advarselen nå før vinteren slår til for alvor, forklarer Kim Andre Nilsen som er seksjonsleder for feierne hos MHBR.

Kun 10 års garanti

Pipene er konstruert av et ytre og et indre stålrør, med isolasjon i mellom. Brannene og branntilløpene som er registrert er enten knyttet til feilmontering, eller at kvaliteten på pipa er forringet over tid. Det er verdt å merke seg at disse pipene ble solgt med kun 10 års garanti.

– Det er registrert tilfeller hvor isolasjonen mellom ytre og indre rør har sunket sammen over tid, noe som fører til for høy strålingsvarme mot nærliggende trekonstruksjon. Dette utgjør en betydelig risiko for brann, presiserer seksjonsleder Nilsen.

Fabrikken Selkirk som produserte pipene gikk konkurs i 1999, og reservedeler er dermed umulig å få tak i. Det beste rådet vi kan gi hvis du har denne skorsteinstypen er at du får byttet den ut.

Kontakt oss for en vurdering

– Vi ønsker at flest mulig skal ta kontakt med oss hvis de tror eller vet at de har denne pipetypen. Hos MHBR har vi nemlig ingen oversikt over hvilke boliger eller fritidseiendommer som har denne pipetypen.

Hvis du melder fra til oss vil vi komme og foreta en befaring og en risikovurdering. En kvalitetskontroll er likevel enklere sagt enn gjort, da problemområdene ofte er innebygget i etasje-skiller eller takgjennomføring ut mot loft.

Bildeserien viser et tilfelle av branntilløp i en fritidsbolig i 2021. I dette tilfellet var det feilmontering som var årsaken til at det oppsto brann.

Det finnes andre typer stålpiper på markedet, men vi har ingen indikasjoner på at disse innebærer samme risiko som de gamle Jøtul-pipene. Forutsatt at de er forskriftsmessig montert. Om ikke annet vil en befaring utført av oss med sikkerhet hjelpe deg å bringe på det rene om du har en Jøtul-pipe eller ikke.

Fyringssesongen er i gang

– En annen grunn til at vi går ut med denne informasjonen nå, er at vi vet at for mange husstander er fyringssesongen i gang. Dermed tenker vi det er god timing for å nå ut med budskapet.

Det fyres ikke like intensivt nå som på kaldeste vinteren, derfor kan det være slik at en pipe som tilsynelatende fungerer fint nå kan vise seg å være brannfarlig når det fyres hardere.

– Et siste moment er at vi vet mange husstander det siste året har tatt i bruk ildsteder og skorsteiner hvor det kanskje ikke har blitt fyrt på mange år. Dette grunnet de høye strømprisene, som med all sannsynlighet kommer til å være høye også gjennom fyringssesongen 2022/2023, påpeker Nilsen.

Uansett skorsteinsvariant kan det være lurt at vi kommer på en befaring hvis du har planer om å ta i bruk ildsted og pipe som har stått ubrukt i mange år. Her finner du kontaktinformasjon

Advarer mot potensielt brannfarlig skorsteinstype
Translate »