Velkommen til Trygghetsdag på Tynset 1. desember

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS ønsker sammen med Tynset Frivilligsentral, Lions Tynset og Tynset pensjonistforening hjertelig velkommen til Trygghetsdag på Tynset brannstasjon 1. desember.

Hør intervju med arrangører av Trygghetsdagen på Tynset 1. desember i Østerdalsradioen

Trygghetsdagen på Tynset brannstasjon har to primære målsetninger:
  • Skape en hyggelig sosial sammenkomst med både underholdning og bevertning.
  • Sette fokus på brannvern og trygghet.

Hovedmålgruppen for Trygghetsdagen er hjemmeboende eldre (samt pårørende til denne gruppen) i Tynset og omegn, men arrangementet er både gratis og åpent for alle andre. Så møt opp på Tynset brannstasjon klokken 12:00 torsdag 1. desember.

 

Sosial sammenkomst

Trygghetsdagen skal ikke bare handle om fag, det skal også være en mulighet for å samles og

 

slå av en prat med kjente og ukjente over en kaffekopp og noe å bite i. Vi setter opp stoler og bord i den store vognhallen på den nye brannstasjonen og disker opp med gratis pizza, kringler, saft og kaffe. Arild Nygård spiller opp og skaper en god stemning med hyggelig musikk mellom innslagene. Ordfører i Tynset Merete Myhre Moen vil også delta og hjelpe oss med å starte hele Trygghetsdagen.

 

Fokus på brannvern og trygghet

Når det gjelder fokus på brannvern vil MHBR IKS holde en kort presentasjon om viktigheten av det brannforebyggende arbeidet, samt gjennomføre enkelte praktiske demonstrasjoner. På Trygghetsdagen vil også følgende andre aktører være tilstede, som alle kan bistå med både svar på spørsmål og veiledning etter behov:

  • Tynset kommune (Ergoterapeut og hjemmebaserte tjenester)
  • MHBR IKS beredskapsavdelingen (mannskaper fra Tynset brannstasjon)
  • MHBR IKS brannforebyggende avdeling (kunnskap innen for eksempel slukkemidler, feiing og tilsyn av ildsteder)
  • Lokal ambulansetjeneste
  • Lokalt politi

 

Trenger du skyss eller lurer på noe?

For skyss ta kontakt med Tynset Frivilligsentral på telefon: 416 51 712.

Om du lurer på noe vedrørende Trygghetsdagen ta kontakt med Terje Hugland tlf.: 908 11 598 eller Anders Tremoen tlf.: 906 58 434 i MHBR IKS.

 

VEL MØTT!

Velkommen til Trygghetsdag på Tynset 1. desember
Translate »