Å forebygge skogbrann er alles ansvar

Som de fleste sikkert er klar over gjelder det generelle bålforbudet i skog og mark fra 15. april. Nå står sommerferien for døren. Nordmenn flest skal feriere i Norge som følge av reiserestriksjoner, og mange kommer til å ta turer ut i norsk natur.

Bål i bålpanne i hagen på en regntung seinsommerdag er “innafor”…

I den forbindelse ønsker vi i MHBR å gi litt praktisk informasjon med tanke på å forebygge skogbrann. I følge forsikringsselskapet Skogbrand er 9 av 10 skogbranner en følge av menneskelig aktivitet. Forebygging er dermed noe av det viktigste vi kan gjøre i sesongen.

Hva er lov?

På tross av generelt bålforbud er det likevel under visse forutsetninger lov å ha bål i bålpanne, eller grille i egen hage. Bruk av sikrede og tilrettelagte bål- eller grillplasser, for eksempel i parker eller strender er også lov. Her gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten: Det er lov til å tenne bål eller bruke grill/engangsgrill der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Mer informasjon om hva som er lov og ikke lov finner du på nettsiden: «Sikker hverdag»

Vis aktsomhet. Når du forlater bålplassen eller bålpanne skal bålet være helt slukket. Ved bruk av engangsgrill må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Bål eller grill/engangsgrill er under ingen forutsetninger lov i skog eller utmark i perioden da det generelle bålforbudet gjelder. I perioder med ekstrem tørke kan det bli innført totalforbud mot all form for bruk av bål eller grill. Også i egen hage eller i bålpanne. Informasjon i slike tilfeller vil bli publisert på vår webside.

Velger du å ta sjansen på å brenne bål i eller i nærheten av skog og annen utmark, lage sankthansbål eller noe annet, er det fint om du melder fra til oss. På den måten kan unødvendige utrykninger unngås og vi får informasjon om tid, sted og hvem som er ansvarlig for aktiviteten. Gitt at du overholder aktsomhetsplikten kan du gi informasjon til brannvesenet om å brenne innenfor det generelle bålforbudet. Bruk dette skjemaet på vår webside, Melding om bål.

Statistikk viser at 9 av 10 skogbranner oppstår som følge av menneskelig aktivitet
Skogeiere / skogbruk

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se hvor stor fare for skogbrann det er der du bor.

Skogeier bør informere brukere av skogen om bålforbudsperioden 15. april – 15. september ved å henge opp skogbrannplakater. Skogbrannplakaten er et kjent element for mange som ferdes i naturen, den har i mange tiår minnet folk på bålforbudet. Det anbefales å sette opp ved innfartsveier og ved brukte bålplasser. Tiltak bør iverksettes ved faregrad 40 på YR sitt varsel.

Forsikringsselskapet Skogbrand har utarbeidet noe materiell som skogeiere kan laste ned fra webside og bruke.

Skogsdrift i perioder med høy skogbrannfare er risikofylt. Flere branner de siste årene forårsaket av hogstmaskiner i arbeid under høy skogbrannfare.

For skogeier som planlegger drift i perioder med høy skogbrannfare er det verdt å undersøke om entreprenøren følger ISO14001-systemet. Her reguleres flere hensyn for drift under slike perioder. Entreprenørene gjør da enkle tiltak som senker risikoen. Blant annet kjøring uten belter, ungå drift på grunnlendt mark, og ikke kjøre maskiner over eldre hogstfelt med mye hogstavfall.

 

Å forebygge skogbrann er alles ansvar
Translate »