I dag, onsdag 15. april trer det generelle bålforbudet i kraft

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann.

I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Informasjon om hva som er lov og ikke lov finner du på nettsiden: «Sikker hverdag»

Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor her: «Skogbrannfareindeks»

Med dette skjemaet, Melding om bål, kan du gi informasjon til brannvesenet om å brenne innenfor det generelle bålforbudet.

PS: MHBR IKS gir IKKE tillatelser til bål.

 

I dag, onsdag 15. april trer det generelle bålforbudet i kraft
Translate »