Viktig kampanje fra Trygg trafikk – 4 år siden “Hernes-ulykken”

Natt til fredag den 3. juli 2015 rykket mannskaper fra MHBR Elverum ut til en trafikkulykke på Rv. 25 Trysilvegen i Hernes. Ulykken skulle vise seg å koste alle de tre unge passasjerene livet.

Gunn Knappe: “Ønsker å unngå liknende ulykker i fremtiden”

Dødsylykke på Rv. 25 Trysilvegen i Hernes (FOTO: EINAR LANGHOLEN-SCHULSTAD / NRK)

Nå fire år etter ulykken vet vi at høy fart i tillegg til blant annet feil og manglende bruk av sikkerhetsbelter var hovedårsakene til at ulykken kostet tre ungdommer på 16, 18 og 19 år livet. Sjåføren som var 18 år da ulykken inntraff overlevde, og ble seinere dømt til fengsel, tap av førerkort og til å betale erstatninger.

Gunn Knappe som er moren til den drepte 18 åringen Oda Aurora Knappe Løkting har siden ulykken aktivt jobbet med Trygg Trafikk i den hensikt å unngå liknende ulykker i fremtiden. Dette gjør hun ved å fortelle sin tragiske og sterke historie. I disse dager lanseres en ny kampanje i regi av Trygg Trafikk. Fokuset er på hva som faktisk er viktig å tenke på når en skal kjøpe bil, og ikke bare det som ofte blir forherliget ved kjøp av bil som for eksempel antall hestekrefter, toppfart, kjøreegenskaper og utstyr.

Kjenner du en ungdom eller andre som skal kjøpe bil så tipps de om kampanjen på KjøpBilenMin.no.

Les og se mer om “Hernes-ulykken” ved å klikke på linkene nederst på siden.

 

På to & fire

Et annet direkte og lokalt tiltak etter ulykken var opprettelsen av “På to & fire” prosjektet. Noe av hovedhensikten med prosjektet er å få tak i ungdommen for å skape en dialog, som igjen skal øke bevissthet og få til en atferdsendring blant de motorglade.

Dette har etter hvert resultert i et opplegg hvor ungdommer fra 16 år kan inngå kontrakt med politiet hvor de forplikter seg til sikker kjøring. Dette gir tilgang til et flott nyopprettet mekke-verksted med kjøkken og oppholdsrom på Vestad. I tillegg får ungdommene mulighet til å “lufte” seg selv og sine kjøretøy under ordnede forhold på bilcrossbanen tilhørende NMK Elverum på Starmoen en gang i måneden.

De som i tillegg kjører “prikkfritt” vil få anledning til å delta på noe spesielt. I fjor var det kjøring på Vålerbanen som var hovedpremien.

Opprinnelig ble “På to & fire” startet av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU), Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. Etter hvert har også Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Elverum kommune, Norsk Motor Klubb (NMK) Elverum og andre ildsjeler som Roger Haugen (Circle K) kommet til.

 

På to & fire – Kontraktsignering
På to & fire – Premiedag på Vålerbanen

 

På to & fire har fått tilført noe midler men mye er også tuftet på gaver og frivillighet. Ta gjerne kontakt med branninspektør Lars Kvissel ved vår brannforebyggende avdeling om du vil vite mer, eller ønsker å bidra.

 

Les og se mer om “Hernes-ulykken”:

Viktig kampanje fra Trygg trafikk – 4 år siden “Hernes-ulykken”
Translate »