Utvis stor forsiktighet dersom du velger å jakte

Det nærmer seg jakttid og i tradisjonens tro lengter mange jegere etter å sitte foran kaffebålet. På bakgrunn av den ekstremt tørre sommeren anser Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) det som nødvendig, å påminne de som nå skal ut å jakte, at det er lagt ned et forbud om bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark. Bukkejakta starter på fredag og i den forbindelse er det mange som lurer på om det er lov å jakte nå som skogbrannfaren er så høy. MHBR vurderer at det ikke er grunnlag for å nedlegge forbud mot jakt foreløpig, men fraråder all aktivitet som kan starte en skogbrann.

Skogbunn er ekstremt tørr og brannvesenet ber jegere og grunneiere om å utøve stor forsiktighet dersom de velger å jakte. Foreløpig ser det ut til at første helga i bukkejakta vil skje under en del nedbør og lavere temperaturer. Dersom dette slår til reduseres nok skogbrannfaren noe de første dagene, men all erfaring tilsier at risikoen for skogbrann vil raskt være tilbake! Brannvesenet følger løpende med på skogbrannindeksen. Dersom denne viser faretruende høy risiko for skogbrann, vil brannsjefen også vurdere forbud mot jakt. MHBR ber jegere, grunneiere og andre som ferdes i skog og mark om å følge med på MHBR sin Facebook- og hjemmeside for å holde seg oppdatert på hva som gjelder. Det fremheves at jegere og grunneiere i tillegg til dette må selv gjøre vurdering om aktiviteten de utfører er trygg.

Brannvesenets største bekymring, før jakta settes i gang, er at tradisjonen om å tenne bål er så sterk at man allikevel tar sjansen på at det går bra. MHBR gjør oppmerksom på den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann. Aktsomhetsplikten er gjeldende for alle, noe som betyr at den eller de som tenner ild har ansvaret! MHBR opplyser jegere, turfolk og andre som befinner seg i skog og mark om at det IKKE er lov til å tenne bål, eller bruke faste bål- og grillplasser, engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Røyking vil også kunne betegnes som en aktivitet som kan starte en skogbrann.

På bakgrunn av den generelle høye skogbrannfaren og store lokale variasjoner, kan ikke brannvesenet gi tillatelse eller dispensasjon i enkelt tilfeller.

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker alle jegere “skitt jakt” i trygge omgivelser.

 

Utvis stor forsiktighet dersom du velger å jakte
Translate »