PRESSEMELDING: «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»

Fint vær gjør at skogbrannfaren har økt, og er nå meget stor Østafjells igjen. En kombinasjon med høye temperaturer, til dels mye vind og lite nedbør i sikte, gjør at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) og Åmot brann- og redningsvesen gjeninnfører totalforbudet mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

 

Bålforbud

Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle kommuner som MHBR OG ÅMOT har ansvar for – Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal og Åmot. Forbudet iverksettes med umiddelbar virkning og vurderes fortløpende. Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sin hjemmeside og på MHBR Facebook, samt Åmot kommunes hjemmesider.

Viser forøvrig til Skogbrannindeks på Yr.no.

Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Bilde: Fra tidligere brann – Foto: MHBR

Med hilsen

Magne Kristiansen

Stedfortredende brannsjef

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Åge Straume

Brannsjef

Åmot brann- og redningsvesen

PRESSEMELDING: «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»
Translate »