Pressemelding «Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!» – Brannvesenets julekalender

Elverum, 20. november 2019

«Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!»

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS skal i perioden 21. til 29. november undervise 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Brannvesen over hele landet er med på denne viktige førjulskampanjen. Barneskoler i tilsammen 165 kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen.

Farligst hjemme
Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Filmer fra hele landet
Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Barn gode ambassadører
Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Ta kontakt for mer informasjon og for å bli med på skolebesøk.

Anders Øverby, branninspektør                Tlf: 958 40 763 Epost:    anders.overby@mhbr.no
Terje Haugland, branninspektør               Tlf: 908 11 598 Epost:    terje.haugland@mhbr.no

Med hilsen

Brannforebyggende avdeling

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Pressemelding «Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!» – Brannvesenets julekalender
Translate »