Brannstatistikk.no

Brannstatistikk.no er en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har.

Om brannstatistikk.no

Brannstatistikk.no en tjeneste fra DSB som gir oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstjenesten i hele Norge siden 2016. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag Brannog redningstjenesten har.

Brannstatistikk.no henter tall direkte fra brann- og redningstjenestens rapporteringssystem (BRIS). Det inneholder alle henvendelser til brannvesenets nødnummer 110.

To ulike datasett

Statistikken hentes ut fra to ulike datasett. “Alle branner og ulykker” er standard datasett for søk, og inneholder statistikk over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke etter spesifikk informasjon om sted, tidspunkt og hendelse, med unntak av noen detaljer om bygningsbranner. For å få detaljer om hvor, når og hvordan brann i bygning starter, må du velge “hvordan bygningsbranner starter” i søkemenyen. Av personvernhensyn er det ikke mulig å søke på nøyaktig sted og tidspunkt. Statistikken er sortert etter årstall og fylke.

Innrapportering

Rundt 70 prosent av oppdragene registreres automatisk i BRIS. Resten behandles manuelt av brannvesenet, og det kan derfor ta 14 dager eller mer før disse oppdragene er registrert i Brannstatistikk.no.

Målet med tjenesten

Dataene som samles inn i BRIS brukes både av brannvesenet og andre som jobber med brannforebyggende arbeid. Målet med Brannstatistikk.no er å tilgjengeliggjøre dataene fra BRIS og løfte brannforebygging opp på agendaen. Tjenesten ble lansert for innloggede brukere fra brannvesen og 110-sentralene i juni 2019. Den åpne tjenesten ble lansert i betaversjon november 2019. Løsningen er under utvikling og vi er veldig interessert i å høre hva du synes. Send ris, ros, erfaringer og tips til endringer til bris-support@dsb.no

Translate »