NØD-SMS: NY TJENESTE FOR DØVE, HØRSELSHEMMEDE OG TALEHEMMEDE

I dag, 21. mars, lanseres Nød-SMS, tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner. Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste for tekstbasert kommunikasjon mellom personer i en nødsituasjon og nødmeldesentralene. Tjenesten er utviklet for døve, hørselshemmede og talehemmede.

Å kontakte nødmeldesentralene er avgjørende i en nødsituasjon, men ikke alle kan gjennomføre et taleanrop. Nød-SMS gjør hverdagen tryggere for døve, hørselshemmede og talehemmede, som nå kan komme i direkte kontakt med dyktige operatører på nødmeldesentralen i en nødsituasjon, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

For å ta i bruk tjenesten må mobilnummeret ditt være forhåndsregistrert. Dette gjøres på www.nodsms.no.

Godt forberedt

Det er nødmeldesentralene i Bodø som skal motta Nød-SMSer fra hele landet. Her er nødmeldesentralene for politi, brann og helse samlokalisert, og det er etablert et kompetansemiljø for håndtering av nødmeldinger på SMS. Sturla Roti, prosjektleder for Bodø 110 har forberedt seg godt.

Vi har hatt et godt samarbeid med testpersoner fra målgruppen. De har sendt inn nødmeldinger på SMS til 110-sentralen, så operatørene har fått øvd seg på å håndtere disse. For operatørene som er vant til taleanrop var det nok litt uvant først, men de skal bistå på akkurat samme måte som ved andre nødanrop, forteller Roti. 

Slik fungerer Nød-SMS

I en nødsituasjon kan de som er registrert sende en SMS direkte til 110, 112 og 113. På nødmeldesentralen vil operatøren som mottar meldingen sende en bekreftelse på at den er mottatt. Deretter sendes oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen, og sende riktig hjelp til rett plass.

Erfaring for fremtiden

Nød-SMS er et resultat av et pilotprosjekt ledet av DSB i samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet. Det toårige pilotprosjektet skal gi erfaring med hvordan løsningen faktisk brukes og hvordan de operative rutinene fungerer. Dette gir grunnlag for å vurdere hvordan en slik tjeneste skal innrettes i fremtiden.

Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412–tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i en pilotperiode.

NØD-SMS: NY TJENESTE FOR DØVE, HØRSELSHEMMEDE OG TALEHEMMEDE
Translate »