Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS advarer!

Denne gangen gikk det heldigvis relativt bra, men trolig var det kun små tilfeldigheter som reddet hus og huseier fra en branntragedie. Les mer om hendelsen og gode læringspunkter her.

Alarmering, utrykning og slokkearbeidet
Brannmester og utrykningsleder Steffen Magnor

Like etter klokken halv ni på morgenen torsdag 15. desember går alarmen ved beredskapssenteret i Elverum. Brannvesen, ambulanse og politi varsles gjennom en såkalt trippel-varsling fra 110-sentralen på Hamar om et branntilløp i et bolighus i Elverum, på Søbakken relativt sentralt i byen. Meldingen gikk ut på at det var brann i en matte på verandaen til boligen, samt at beboer i huset var ute av boligen.

Det var Lag C ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sin beredskapsavdeling som var på vakt denne dagen, ledet av brannmester og utrykningsleder Steffen Magnor. Det er kaldt i været og delvis glatt på veiene fra beredskapssenteret i Kirkevegen til boligen på Søbakken, men heldigvis er det både kort vei til boligen og relativt lite trafikk så tidlig på formiddagen så utrykningstiden blir kort.

Ved adkomst ser mannskapene raskt at det foreløpig ikke er en særlig stor brann, men at det er noe flammer og røyk fra verandaen på kortsiden av huset. Brannkonstablene og røykdykkerne Rune Bråthen, Robert Pauslbyen og Håkon Grindahl hopper raskt ut av den store mannskapsbilen og tar automatisk med seg den noe mindre, men beredskapsklare “hurtigslangen” fra pumperommet bak i bilen bort til brannen. Brannen er begrenset til et par-tre trinn på den utvendige verandatrappen som fører opp til en større innglasserte del av verandaen tett inntil huset. Heldigvis kreves det verken mye vann eller stor innsats fra mannskapene, og brannen er nær slukket når tankbilen med ytterliggere to brannkonstabler fra beredskapssenteret ankommer boligen.

Som følge av brannen var det kommet en del brannrøyk inn i boligen, Steffen valgte derfor å ventilere boligen ved hjelp av en stor batteridrevet vifte som ble plassert ved inngangsdøren. Viften setter fart på friskluft på utsiden, og blåser/presser brannrøyken ut av boligen gjennom en styrt utgang, denne gangen verandadøren nærmest arnestedet.

Politi og ambulanse var også raskt på stedet for håndtere både situasjonen og hjelpe boligeier.

Årsaken til brannen

Brannen har tydelig starte på trappen og deretter jobbet seg oppover trappen,  og til slutt begynt å ta tak i veggpanelen på siden av skyvedøren i glass inn til verandaen. På nederste trinn finner brannmaskapene restene etter er en smeltet plastpose, og i midten av restene trekull og aske. Brannårsaken kan dermed konkluderes til å være hensatt aske fra boligens ildsted i uegnet beholder. Selv om asken kan virke kald og nærmest harmløs kan den fortsatt utgjøre en stor brannrisiko. Når aske plasseres på utsiden av huset blir den som oftest eksponert for mer vind og trekk, og vi vet kanskje alle hvor effektivt det kan være å blåse på de døende glørne i bålet eller i ovnen/peisen. Det er viktig at ildsteder regelmessig tømmes for aske, men vær da oppmerksom på denne effekten. Oppbevar alltid aske i en brannsikker beholder i god avstand til hus eller andre ting som kan begynne å brenne.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Hvorfor gikk dette tross alt så bra?

MHBR IKS tør påstå at denne brannen hadde et lykkelig utfall, ved at ingen ble fysisk skadet og at brannen kun førte til minimale skader på utsiden av huset. Men et slikt branntilløp kunne også fått fatale konsekvenser. Følgende momenter var i dette tilfellet trolig avgjørende:

 • Tidlig varsling
  • Brannvesenet ble i dette tilfellet varslet tidlig ved at naboer tilfeldigvis oppdaget brannen og varslet både ved å ringe 110 samt å varsle beboer direkte.
  • Det er viktig å merke seg at et branntilløp på utsiden av en bolig ofte kan utvikle seg mye uten å bli avdekket, dette fordi det ikke er vanlig med røykvarslere eller likendne på utsiden av boliger.
  • Hva om dette hadde skjedd på natten, hvor sannsynlig er det da at naboer eller andre oppdager brannen?
 • Kort utrykningstid
  • Brannen oppstod i relativt kort avstand til beredskapssenteret i Elverum.
  • Brannen oppstod i en kommune hvor brannmannskaper er på vakt hele døgnet.
  • Hva om brannen hadde oppstått i en bolig hvor det er lengre kjørevei, eller i en kommune hvor brannmannskapene først må kjøre til brannstasjon for så å rykke ut.
Ta det rolig, tenk brannsikkerhet og bry deg om andre
Meld din bekymring på www.branntips.no

Svært mange branner skyldes “menneskelig feil”, som oftest på grunn av uforsiktighet, uoppmerksomhet eller rett og slett mangel på kunnskap. MHBR IKS håper denne artikkelen kan være en liten oppvekker. MHBR IKS ber også innstendig om at publikum bryr seg om andre, og tør å dele sin bekymring om man ser forhold som kan være en brannrisiko. Det er lov å sifra til en slektning, nabo eller andre at adferden deres kan være farlig og i verste fall føre til en brann.

Bekymringer kan også deles med MHBR IKS gjennom nettsiden www.branntips.no.

MHBR IKS og Østlendingen sine gode videotips

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har samarbeidet med lokalavisen Østlendingen og utarbeidet følgende videoer som kan være med å øke bevisstheten rundt viktige brannforebyggende temaer:

Hvordan behandle aske fra ildsted:

Hvordan håndtere en brann på kjøkkenet/komfyren:

Bruk av elektrisk utstyr og lading:

Husk å slukke lys, spesielt i julen:

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS advarer!
Translate »