Farer ved bruk av gassovner

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har mottatt en økende mengde spørsmål vedrørende bruk av gassovner til oppvarming. Det er ikke risikofritt å benytte slike ovner, les mer her.

Det er trolig de økte levekostnadene som gjør at folk begynner å tenke kreativt når det kommer til måter å varme opp hus og hjem. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har i den siste tiden mottatt en økende mengde spørsmål vedrørende bruk av såkalte katalyttovner. Som oftest gassovner på hjul, drevet av en større gassbeholder med propan (5 eller 11 kg).

MHBR IKS gjør oppmerksom på at det både er begrensinger knyttet til bruken av selve ovnen, samt at der er farer forbundet med lagring og håndtering av brannfarlig gass (propan).

Begrensinger for bruk av gassovn
Brannmester Hans Westgaard ved MHBR IKS ber publikum gjøre gode vurderinger før de tar i bruk gassovner

I anvisningen for bruk til en slik typisk gassovn (funnet på nettsidene til Clas Ohlson, se lenke her) står blant annet følgende:

  • Denne ovn er designet for oppvarming av rom i bolighus og hytter. Den er ikke egnet som hovedvarmekilde, men den egner seg godt som tilleggsvarme. Ovnen er ikke godkjent for bruk i offentlige bygg, skoler, barnehager, forsamlingslokaler etc.
  • Ikke tillatt å bruke i rom hvor personer sover, i forsamlingslokaler, overnattingssteder, sykehus og andre pleieinstitusjoner, omsorgsboliger, skoler, salgslokaler, lager, m.m. Må heller ikke brukes i kjeller, underetasje eller baderom.
Andre risikoer ved oppbevaring og håndtering av brannfarlig gass
  • Det er noen risikoer forbundet med bruk av gassovner, spesielt stort forbruk av oksygen og fare for kullosforgiftning. Les mer om dette på direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine internettsider «Sikker hverdag» om trygg bruk av gassovner (lenke her).
  • Propan er å regne som farlig stoff, og det er begrensinger på hvor store mengder farlig stoff det er tillat å oppbevare i en bolig. I en boenhet kan man maksimalt oppbevare 2 stykk 11 kg propanflasker, men dersom det er et sameie/borettslag som består av flere boenheter så skal eier (styret) foreta en samlet risikovurdering. Borettslag, boligsameie el. kan ha vedtekter som gjør at det ikke er tillatt å oppbevare brannfarlig gass eller -væske i boenheten. Større mengder må uansett oppbevares utendørs (kilde: DSB).
Gjør en samlet vurdering

Det er altså tillatt å benytte en gassovn, men vær klar over dens begrensinger og risiko. MHBR IKS anbefaler også tenke over følgende før en eventuelt tar i bruk gassovner:

  • Er brukeren i stand til å håndtere ovnen og den brannfarlige gassen på en god måte, vi har for eksempel sett at pårørende (i beste mening) plasserer gassovner hos brukere som kanskje ikke har så gode forutsetninger for å håndtere ovnen og/eller gassen.
  • Selv om det både er sikkerhetsinnretninger på ovnen og montert røykvarsler vil ikke dette nødvendigvis stoppe en eventuell gasslekkasje fra for eksempel slange eller koblinger.
  • Det er begrenset levetid på gasslanger (anbefalt 3 år, se mer her).

 

Farer ved bruk av gassovner
Translate »