Hvordan unngå pipebrann

Fyringssesongen for 2022/2023 er for fult i gang. Høye strømpriser og lave temperaturer øker behovet for vedfyring i ovn og peis, og flere vil fyre mer med ved enn tidligere. Med dette øker også antallet pipebranner. Dette bekymrer oss.

Sotbrann
Sotbrann sett fra sotluken.

 

Siden 2010 har det vært registrert over 9000 pipebranner i Norge, og tallene fortsetter å øke. I 2021 var det registrert rekordhøye 1650 pipebranner på landsbasis, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I Midt- Hedmark Brann- og redningsvesen IKS sitt ansvarsområde er det hittil i år registrert 43 pipebranner. Det er en dobling fra tidligere år. Enda er tallene trolig enda høyere, da mange pipebranner ikke oppdages før etter det er blitt gjennomført rutinemessig tilsyn av skorsteinen av en av våre brannforebyggere (som er den nye yrkestittelen på feieren).

En pipebrann kan både være ødeleggende for skorsteinen, og i verste fall utvikle seg til en boligbrann.

 

Hvordan oppstår en pipebrann?

Pipebranner oppstår ved oppsamlinger av beksot og brannfarlig tjære i skorsteinen, som igjen antennes fra varmen i ildstedet. Slike oppsamlinger forekommer som oftest dersom:

 • Ildstedet (ovn, peis med mer) overfylles med ved
 • Det fyrer med feil brensel
 • Det fyres med fuktig ved
 • Det fyres med feil trekk
 • Det fyres med for lite tilluft

En pipebrann kan oppstå etter bare noen få måneder med feil fyring.

 

Tips til å fyre riktig:

Det er i midlertidig noen enkle grep du kan gjøre for å forebygge pipebrann:

 • Bruk tørr ved når du fyrer opp.
 • Ikke bruk for grove vedkubber, spesielt i opptenningsfasen.
 • Ikke bruk papir, papp og annet søppel til opptenning.
 • Ikke overfyll peisen eller ovnen. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.
 • Sørg for at du har riktig trekk. Start med full trekk i opptenningsfasen, men gjerne juster trekken underveis slik at det brenner med en rolig flamme.
 • Ikke bruk tennvæske, rødsprit, bensin eller annen brannfarlig væske.
 • Ikke fyr i ovnen eller peisen når du ikke er hjemme.
 • Ta vare på skorsteinen din, og tøm sotluken med jevne mellomrom.

 

Hvordan oppdage en pipebrann?

Pipebranner er som sagt ikke alltid like lett å oppdage. Slik kan du oppdage en pipebrann:

 • Lytte etter høy knitring eller buldring fra skorsteinen.
 • Ser flammer eller gnister fra skorsteinen.
 • Ser mye og tett røyk fra skorsteinen.
 • Veldig varm skorstein, eller sterk varmelukt fra skorsteinen.

 

Dersom du oppdager en pipebrann, skal du gjøre følgende:

 • Varsle brannvesenet ved å ringe 110.
 • Stenge av trekken til ildstedet.
 • Inspiser skorsteinen i hele sin lengde. Sjekk at det ikke kommer røyk eller flammer ut av skorsteinen.
 • Fjern brennbart materiale inntil eller i nærhet av ildsted, røykrør og skorsteinen.

Dersom du oppdager en pipebrann, ikke nøl med å ringe 110.

 

 

Med disse enkle grepene kan du forebygge en pipebrann. Det er i midlertidig ingen garanti for at en pipebrann ikke oppstår allikevel. Det viktigste er å være bevisst på å fyre riktig, og å holde skorsteinen i orden. Det er ditt eget ansvar å sørge for at skorsteinen og ildstedet ditt er i orden. Dersom du er usikker, ta kontakt med brannvesenet.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 62 43 32 20 dersom du har spørsmål.

Dersom du lurer på hvordan din peis fungerer, kan du selv også sjekke bruksanvisningen eller ta kontakt med leverandøren.

Hvordan unngå pipebrann
Translate »