Livsviktig – sammen for å redde liv

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken.

Livsviktig er en kampanje og en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Satsningen støttes med midler fra Gjensidigestiftelsen og lanseres i forbindelse med FNs eldredag 1. oktober 2018.

God oppfølging fra kommunen vil utgjøre en viktig forskjell siden vi vet at nær halvparten av de som omkommer i brann, mottar kommunale tjenester i hjemmet. Særlig viktig er et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet.

Cecilie Daae, direktør DSB

Les mer om kampanjen Livsviktig og se videoen “Kjære rådmann” her.

Livsviktig – sammen for å redde liv
Translate »