Archives

Gebyr kommer, men feieren kommer ikke. Hvorfor?

Det koster like mye å drifte feierseksjonene hvert år, selv om feieren kanskje ikke er hos deg akkurat det året. Feierens lovpålagte arbeid er det vi kaller risikobasert. Risikobasert betyr at vi gjennomfører feiing og tilsyn på fyringsanlegg der risikoen for brann er størst. Viktige forhold som blir vurdert i det risikobaserte arbeidet er  ildstedet, skorsteinen, sotmengde, fyringsmønster i boligen og beboer. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte det skal gjennomføre feiing og tilsyn hjemme hos deg. Det medfører at noen boliger vil få hyppigere besøk av feieren, mens andre boliger kan oppleve at det tar år mellom hver gang feieren kommer på besøk. Ønsker du å se nærmere på hva våre lovpålagte oppgaver og hva risikobasert feiing og tilsyn er, se link til lovdata.no: Forskrift om brannforebygging, paragraf § 14 – 22  

Hvordan fastsettes gebyret, og hva skal det dekke?

Det er MHBR IKS sitt Representantskap (eierkommunene) som fastsetter nivået på gebyret, og alle husstander med fyringsanlegg i vårt tjenesteområde mottar årlig et feie- og tilsynsgebyr. Feierseksjonen er en selvkost-virksomhet. Det betyr at den jobben de utfører faktureres hver enkelt husstand og ikke over skatteseddelen. Gebyret skal dekke kostnadene det er å ha en feiertjeneste i alle våre 11 kommuner og som innehar faglig god kompetanse, samt moderne utstyr for å dekke fagområdet. Gebyret skal dermed også dekke det å etablere, utvikle og drifte feierseksjonen. Ønsker du å se nærmere på hvordan kravet til feie- og tilsynsgebyret er fastsatt, se link på lovdata.no: Brann- og eksplosjonsvernloven paragraf § 28

Jeg bruker ikke fyringsanlegget – hva gjør jeg?

Dersom du har fyringsanlegg som ikke brukes, kan du søke om fritak for feie- og tilsynsgebyret. Søknad finner du på våre hjemmeside – Denne linken. Her kan du søke om fritak for inntil tre år om gangen. Etter tre år må du søke på nytt. Du vil ikke bli varslet når treårsperioden for fritak utløper, så dette må du følge med på selv.

Besøk av feier på fritidsboliger?

Forskrift om brannforebygging fra 2016 har bestemmelser om tilsyn og eventuelt feiing av fritidsboliger. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt SMS-varsel om tilsyn og feiing på gjeldene eiendom. Eier har ansvar for å være tilstede når varsel er mottatt, eventuelt avtale med våre feiere om tidspunkt som passer. På våre hjemmesider ligger en plan for tilsyn av fritidseiendommer for våre eierkommuner. Vi har ca. 19 000 fritidseiendommer i vårt tjenesteområde, så vi må ha en viss struktur og plan. Vi klarer ikke å gjøre tilpasninger for hver enkelt, og det ber vi om forståelse for.

Translate »